Vittnesstöd

Till dig som kallats som vittne eller målsägande till tingsrätten finns stöd att få från Brottsofferjourens vittnesstöd.

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som svarar på frågor och som utan kostnad hjälper vittnen och målsäganden innan och under rättegången.

Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt tystnadslöfte. På tingsrätten identifieras vittnesstöden med en namnbricka med texten "Vittnesstöd".

Om du i förväg vill kontakta ett vittnesstöd är du välkommen att ringa eller mejla vittnesstödsamordnaren.

Vittnesstödsamordnare: Eva Aronsson
Telefon: 070-60 55 165, 054-18 28 88
Epost: info@varmland.boj.se

Uppdaterad
2022-05-12