När polisen gett dig preliminärt datum för rättegång

Har du blivit stoppad av polisen i direkt samband med ett brott? Då kan du ha fått information på plats om att du är misstänkt för ett brott och att polisen utreder det. Denna snabbare lagföring är till för att det inte ska ta så lång tid mellan att polisen ingriper tills du får en dom i tingsrätt.

Om detta är aktuellt för dig har du också fått skriftlig information om

  • datum och klockslag då dina handlingar är klara hos tingsrätten
  • preliminärt datum för din rättegång
  • vilken tingsrätt som är aktuell.

För dig som fått ett preliminärt datum för rättegång (huvudförhandling) från polisen

Ta del av handlingarna från tingsrätten i rätt tid

I informationen som du fick från polisen står vilket datum dina handlingar ska vara klara. Tingsrätten kommer då skicka handlingarna till dig med e-post eller vanlig post. I handlingarna finns till exempel stämningen där det du anklagas för beskrivs och ofta en kallelse till rättegång.

Om du av någon anledning inte får handlingarna, måste du själv ta kontakt med tingsrätten och begära ut dem. Det är ditt ansvar.

Detta sätt att hantera information från domstolen kallas tillgänglighetsdelgivning

Kontrollera tid och plats för din rättegång

I handlingarna från tingsrätten finns ofta en kallelse. I kallelsen står adressen till tingsrätten och datum och klockslag för din huvudförhandling (rättegång). Om det inte är samma dag som du fick av polisen, är det kallelsen från domstolen som gäller.

Säg till om du behöver tolk eller annat stöd

Meddela domstolen så snart det går om:

  • du behöver tolk eller annat stöd
  • du har en funktionsnedsättning
  • det är något annat viktigt som domstolen behöver känna till inför att du ska dit

Du måste komma till rättegången

Om du är kallad till domstol måste du komma dit. Undantag är om du har giltiga skäl. Det kan vara:

  • Plötslig sjukdom. Då krävs alltid läkarintyg.
  • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.

Arbete och semester är inte giltiga skäl.

Om du inte kan vara med på rättegången måste du kontakta domstolen så snart som möjligt.

Om du inte kommer kan rättegången hållas utan dig

Om du inte har tagit del av dina handlingar och inte kommer till din rättegång är det möjligt att tingsrätten dömer i ditt mål ändå. Du kan alltså få en dom även om du inte är på plats och ger din syn på saken.

Om du inte kommer till rättegången kan du också få betala böter, bli hämtad av polisen och få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Lämna skriftlig information vid slutföreläggande

I vissa fall avgör tingsrätten mål utan rättegång, med hjälp av bara skriftlig information. I så fall får du inte någon kallelse utan ett slutföreläggande. I slutföreläggandet finns instruktioner för hur du gör om du vill lämna mer information inför domstolens beslut eller om du vill att det ska bli en rättegång.

Kontaktuppgifter till din tingsrätt

Behöver du ta kontakt med tingsrätten? Här finns kontaktuppgifter. 

Vill du veta mer?

Om brottmålsrättegången i tingsrätt

Mer information och film om hur en brottmålsrättegång går till.

Film från Polisen om tillgänglighetsdelgivning

Polisen har tagit fram en film om vad du behöver göra om du fått ett preliminärt datum för rättegång. Filmen finns på svenska, engelska, spanska och arabiska.

Uppdaterad
2022-01-03