Studiebesök

De flesta förhandlingar i tingsrätten är öppna för allmänheten.

Vi ser helst att skolklasser och andra grupper föranmäler sitt besök. Då kan vi bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som ska göra studiebesöket, om det finns risk för att förhandlingen inte kommer att vara offentlig och se till att förhandlingen hålls i en sal med tillräckligt antal platser. Ring och boka ditt besök på 054-14 84 00 alternativt e-post till varmlands.tingsratt@dom.se.

I vissa mål, som rör känsliga frågor eller där ungdomar är inblandade, kan tingsrätten besluta om "stängda dörrar". Då har allmänheten inte tillträde. Det är den domare som är ordförande vid förhandlingen som bestämmer vad som ska gälla.

Förhandlingar kan ställas in med kort varsel, vilket man bör vara medveten om.

Ordningsregler i förhandlingssalen

  • Samtal får inte förekomma under rättegång och mobiltelefoner ska vara avstängda.
  • Det är inte tillåtet att fotografera eller göra videoinspelningar.
  • Mat och dryck är inte tillåtet i salarna.
  • Många av de som är part eller vittne i en rättegång kan vara ledsna, rädda och oroliga. Tänk därför på att visa hänsyn vid besöket genom att hålla en dämpad ljudnivå. Se till att gruppen kommer eller går i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas, eller i samband med en paus.

Vi uppskattar om du som lärare eller gruppledare informerar om dessa regler inför besöket.

Uppdaterad
2022-05-12