Teknik i domstol

På domstolen finns modern teknik att tillgå för att göra det enklare för parter, rätten, vittnen och åhörare under rättegång. Presentationsutrustning, videokonferens, medlyssning, hörselhjälpmedel och tolkutrustning är några av de tekniska hjälpmedel som kan användas. Tänk på att i förväg kontrollera med domstolen vilken utrustning som finns i den förhandlingssal där du ska medverka.

Trådlöst nätverk (WiFi)

Du som är åklagare, advokat, nämndeman, part utan ombud eller journalist har möjlighet att koppla upp dig mot domstolens trådlösa nätverk. Det gäller också dig som arbetar inom myndighet eller kommun. Det trådlösa nätverket är till för att effektivisera och underlätta arbetet vid förhandling. Vänd dig till receptionen för information och lösenord till nätverket. För tillgång till nätverket krävs legitimation.

Informationstavlor

I entrén och i väntrummet på plan fyra sitter informationstavlor med aktuell information om dagens förhandlingar.

Hörselhjälpmedel

För att så många som möjligt ska kunna höra vad som sägs i en förhandling finns olika typer av hörselhjälpmedel i salarna. Säg till under förhandlingen om du behöver ljudförstärkning.

Tolkutrustning

Domstolen har ett fast system för tolkning som är anpassat så att två tolkar kan översätta till var sitt språk samtidigt.

Övrig teknik i förhandlingssalarna

De flesta förhandlingssalar är utrustade med teknik som möjliggör inkoppling och visning av:

- föremål
- dokument (i pappersform och digital form)
- ljud- och videoinspelningar
- ljud och bild från bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon, videokamera

Uppdaterad
2022-05-12