Rådhusets historia

Det gamla rådhuset ödelades i den stora branden som drabbade Karlstad den 2 juli 1865. Redan på hösten samma år beslöt man att bygga ett nytt rådhus. Detta skulle ligga på tomten väster om stora torget. Arkitekten Ernst Jacobsson (1839-1905) anlitades och ritningarna låg klara redan i april året därpå. Bygget kom att fördröjas på grund av en tvist om tomten och rådhuset stod därför inte klart förrän 1869.

 

Byggnadens nedersta våning innehöll från början 6 stycken handelslägenheter, som låg mot torget. Mot gården fanns en lokal för postverket. På andra våningen fanns det en 8-rumslägenhet, lokal för telegrafverket och några rum för privata hyresgäster. Tredje våningen användes dels av rådhusrätten och dels av stadsfullmäktige.

Göran Lindahl, professor i arkitekturhistoria, skriver om rådhusets fasad att den är ”återhållsam men utomordentligt värdig”. Och byggnadens torgfasad är onekligen mycket pampig med sitt framskjutna mittparti och stora rundbågade portar och fönster. De respektingivande värmlandsörnar av gjutjärn på taket bidrar också till att ge huset en ståtlig glans.

Karlstads rådhus kom att bli ett av arkitekt Jacobssons större arbeten. Han var annars mest känd som bankarkitekt. Jacobsson ritade bland annat Skandinaviska Kreditaktiebolagets hus vid Storkyrkobanken i Stockholm och bankhus i Gävle och Hudiksvall. Förutom rådhuset i Karlstad ritade han också det vackra rådhuset i Söderhamn.

 

Ritning till rådhuset Stora Torget Karlstad
Källa: Värmlands museum
Uppdaterad
2022-05-12