Organisation

Värmlands tingsrätt är organiserad i fyra enheter; domarenheten, notarieenheten, handläggarenheten och den administrativa enheten. Antal anställda är ca 60 personer fördelat på rådmän, tingsfiskaler, beredningsjurister, tingsnotarier, domstolshandläggare, ordningsvakter samt administrativ personal. Vid tingsrätten tjänstgör även 120 nämndemän, utsedda av kommunfullmäktige. Lagmannen är chef för myndigheten.

Värmlands tingsrätt bildades 2005 genom en sammanslagning av tingsrätterna i Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Sunne. Sedan 2007 bedrivs verksamheten i Rådhuset i Karlstad.

 

Domkrets

En domkrets är det geografiska område inom vilket en domstol är behörig att ta upp mål. Domkretsen omfattar samtliga kommuner i Värmlands län; Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng. 

Uppdaterad
2022-05-12