Vår verksamhet

Sveriges Domstolar har i uppdrag från regeringen att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domtolarna är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter.

Tingsrätten är objektiv och opartisk och ger därför inte juridisk rådgivning. Däremot kan vi ge allmänna upplysningar av mer formell art.

Nämndemän

Nämndemän tjänstgör under en fyraårig mandatperiod och utses av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i domsagan. Eftersom uppdraget är opolitiskt kan även personer utan partipolitisk koppling utses som nämndemän.

Varje myndig svensk medborgare som är bosatt inom kommunen får utses till nämndeman. En nämndeman får inte vara ställd under förvaltare eller försatt i konkurs.

Nämndemännens uppgift är att tillsammans med en lagfaren domare döma i brottmål och vissa andra mål. Nämndemännen avlägger därför domared.

Värdegrund

Uppdaterad
2022-05-12