Vår verksamhet

Sveriges domstolar har i uppdrag från regeringen att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domtolarna är oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter.

Tingsrätten är objektiv och opartisk och ger därför inte juridisk rådgivning. Däremot kan vi ge allmänna upplysningar av mer formell art.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-10-17