Skicka säker e-post

Om du vill skicka uppgifter till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt kontaktformulär.

Sveriges domstolar erbjuder ett formulär för att skicka ett meddelande till domstolen med säker e-post. Det innebär att meddelandet lagras på en krypterad server hos Domstolsverket och inte skickas över internet. Meddelandet skickas till domstolens registrator. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas, i storlek upp till 30 Mb.

Uppdaterad
2019-05-21