Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet. Normalt faktureras avgiften men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Du har alltid rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar på plats. För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Information om anonymitet

Observera att det krävs ett personligt besök med betalning på plats om du gjort en beställning och samtidigt vill vara anonym. Vi kan tyvärr inte fakturera en anonym beställare. Betalning på plats till tingsrätten sker med kontokort då vi har begränsad kontanthantering.

Tingsrättens expeditionstider framgår på startsidan.

Vad kostar det?

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Värmlands tingsrätt tillämpar Domstolsverkets riktlinjer, DV 2040-2013.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt upp till nio filer. Därefter tillkommer en kostnad på 5 kr per fil.

För material som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2021-05-20