Frågor och svar

Går det att adoptera en person som är över 18 år?

Den som har fyllt 18 år får bara adopteras om det finns särskild anledning till en adoption och om det i övrigt är lämpligt. Domstolen ser till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det tas hänsyn till om sökanden har uppfostrat personen som den eller de vill adoptera.

Domstolen kan ta hänsyn till om adoptionen görs för att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Det krävs samtycke från den som adopteras.

Jag är ensamstående - kan jag adoptera själv?

Ja, du som är ensamstående kan adoptera på egen hand.

I adoptionsansökan - varför måste jag intyga att någon ekonomisk ersättning inte betalats i samband med adoptionen?

En adoption får inte ske mot betalning. Tingsrätten behöver därför upplysning om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Har du inte fyllt i det i din ansökan kommer tingsrätten att be dig om komplettering.