Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Arkivet

Västmanlands tingsrätt bildades den 1 april 2001 genom en sammanläggning av Västerås, Sala och Köpings tingrätter. Tingsrätten förvarar, utöver sitt eget arkiv, också arkiven från de tre tidigare tingsrätterna dvs. handlingar fr.o.m. 1971 till 2001-03-30. Exempel på handlingar som förvaras i arkivet är akter i brottmål och tvistemål, domböcker och vigselprotokoll.

Allmänna handlingar

De flesta handlingar på tingsrätten är, med ett fåtal undantag, offentliga. Det innebär att du kan ta del av de allra flesta handlingar i avgjorda mål och ärenden samt merparten av handlingar i pågående mål/ärenden. För inskrivning, bouppteckning och förmynderskapsärenden klicka här.

Beställa kopior av handlingar i pågående mål och ärenden

Handlingar i pågående mål och ärenden finns på den enhet vid tingsrätten som handlägger målet/ärendet och det är dit du vänder dig för att få kopior på dessa handlingar. Ring tingsrätten för mer information, 021-310400.

Beställa kopior av handlingar i avgjorda mål och ärenden

På tingsrätten förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1971 till idag.

Du kan beställa längre ner på denna sida men även via e-post och telefon.

Format på kopior som tingsrätten tillhandahåller

Utöver att alla handlingar går att få i papperskopior kan man också få handlingar skannade och expedierade via e-post. Det går också bra att besöka oss och läsa handlingar på plats. Vid omfattande beställningar rekommenderas att du tar kontakt med oss i god tid innan besöket.

Uppgifter som behövs vid beställning

För en så snabb handläggning som möjligt behövs någon av följande uppgifter:

  • Målnummer
  • Namn på någon av parterna
  • Datum för dom eller beslut
  • Mål- eller ärendetyp, tex brottmål, tvistemål, ärenden eller konkurs.
  • Ange vad ni vill ha kopia av tex dom.

Ring eller e-posta din beställning

E-post: 

Vad kostar det?

Riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Västmanlands tingsrätt följer Domstolsverkets riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar (Domstolsverkets dnr 2040-2013).

Eventuell kostnad för porto tillkommer till nedanstående avgifter. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Aktuella avgifter

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

 

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

 

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

 

USB

Avgift tas ut som för e-post samt ett USB-minne för 43kr.

 

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Övrigt

För avvikande beställningar kan tingsrätten istället välja att ta en avgift på 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme/kvart.

Uppdaterad
2023-01-13