Ansök gemensamt om skilsmässa

Här ansöker ni gemensamt om skilsmässa i vår e-tjänst. Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Innan du startar

 • Ni måste vara överens om att skilja er för att kunna använda e-tjänsten.
 • Om ni har gemensamma barn under 18 år behöver ni även vara överens om vårdnaden och barnens boende eller umgänge.

Sekretesskydd i folkbokföringen?

Använd inte e-tjänsten om någon av er har sekretessmarkering i folkbokföringen eller skyddad folkbokföring. Ni kan i stället använda en blankett som ni skickar in med vanlig post. Om du har fått allmänna rekommendationer från Skatteverket angående skyddade personuppgifter ska du följa dem.

Till vilken tingsrätt ska ni skicka ansökan?

 • Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där någon av er var folkbokförd den 1 november förra året.
 • Det är viktigt att skicka till rätt domstol. Var särskilt noga om du bor i Stockholmsområdet, där det finns flera tingsrätter.

Hitta rätt tingsrätt

Här kan du få hjälp att hitta rätt tingsrätt genom att söka på ditt postnummer eller ortsnamn.

Logga in, signera och betala

 • En av er börjar att logga in i e-tjänsten med e-legitimation, fylla i information och signera ansökan.
 • När du som startat är klar, måste du meddela din partner att hen ska logga in, fylla i sin information och signera. Det sker inte automatiskt.
 • Ansökningsavgiften är 900 kronor. Ni väljer själva vem som ska betala med bankkort i e-tjänsten.

Om ni inte kan eller vill använda e-tjänsten

Ansök om skilsmässa med blankett

Frågor och svar om tjänsten

Vad kostar det?

Ansökningsavgiften är 900 kr per ansökan. Ni väljer själva i e-tjänsten vem av er som ska betala avgiften.

Hur betalar vi ansökningsavgiften?

Ni betalar avgiften direkt i e-tjänsten med bankkort. Ni kan själva välja vem av er som ska betala avgiften. Det är inte möjligt att dela upp betalningen mellan er i e-tjänsten. Först när avgiften är betald kan ansökan skickas till tingsrätten.

Måste båda ha e-legitimation?

Ja, för att använda e-tjänsten behöver ni båda ha en e-legitimation.

E-tjänsten godtar:

 • BankID
 • Mobilt BankID
 • Telia eID
 • Freja eID+
 • Foreign eID (från länder som gått med i eIDAS)

Du kan logga in i e-tjänsten med en e-legitimation som är utfärdad i ett annat EU-land, i enlighet med eIDAS-förordningen. För att kunna använda e-tjänsten krävs dock att båda har ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.

Om ni inte har e-legitimation kan ni istället ansöka via blankett.

Vi bor i Stockholmsområdet - vart ska vi skicka ansökan?

Det finns flera tingsrätter i Stockholm. Sök på postnummer för den adress där någon av er var folkbokförd 1 november förra året, så ser ni vilken tingsrätt som gäller för er.

Kan vi ändra i vår ansökan?

Det beror på hur långt ni har kommit med er ansökan.

Du som påbörjar en ansökan kan göra ändringar och tillägg så länge du inte har signerat den.

Du kan också ta bort hela ansökan genom att logga ut från e-tjänsten och samtidigt välja att ta bort den. Det går att göra i varje steg i e-tjänsten. Men om du har signerat ansökan och valt vem som ska betala ansökningsavgiften skickas ansökan vidare i systemet. Då kan du inte längre göra några ändringar eller ta bort den.

Du som loggar in som andra person för att signera ansökan kan lägga till kontaktuppgifter, men inte göra några andra ändringar. Du kan däremot ta bort hela ansökan genom att logga in, logga ut och samtidigt ta bort ansökan.

När ansökan är borttagen kan någon av er börja om med en ny ansökan.

Om ni båda har signerat ansökan, betalat och skickat in den till rätt domstol kan ni varken ändra eller ta bort den. Ta kontakt med domstolen om något behöver justeras.

Kan vi ta bort vår ansökan?

Ja, ni kan ta bort en ansökan om ni inte har betalat och skickat in den till domstolen.

Du som påbörjar en ansökan kan ta bort den innan du valt vem som ska betala. Logga ut från e-tjänsten och välj samtidigt att ta bort ansökan. Det går att göra i varje steg i e-tjänsten. Men om du redan valt vem som ska betala, skickas ansökan vidare i systemet. Då kan du inte längre ta bort den.

Du som loggar in som andra person kan ta bort ansökan genom att logga ut och ta bort ansökan. Det är möjligt så länge du inte har signerat, eventuellt betalat och skickat in ansökan.

Om ni båda har signerat ansökan, betalat och skickat in den kan ni inte längre ta bort den. Ta kontakt med domstolen om något har blivit fel.

Ni har båda sju dagar vardera att slutföra ansökan. Om ansökan efter denna tid inte har skickats in tas den bort automatiskt.

Vilka andra frågor kan tas upp i samband med en gemensam ansökan om skilsmässa i e-tjänsten?

I e-tjänsten finns stöd för att ni även ska kunna begära domstolens beslut i frågor om vårdnad och barns boende när ni ansöker gemensamt om skilsmässa.

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver ni ändå vara överens i fråga om vårdnad och barns boende.

Varför kan jag inte genomföra betalning i e-tjänsten på min mobila enhet?

Om du använder Iphone eller Ipad bör du kontrollera att du har senaste versionen av iOS installerad.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om ansökan via e-tjänsten?

Vänd dig till tingsrätten om du har frågor om att ansöka om skilsmässa i e-tjänsten.

Vill du lämna kompletterande information eller har frågor om den fortsatta handläggningen efter att ni ansökt via e-tjänsten så ska du kontakta den tingsrätt som ansökan har skickats till.

Vad händer om ansökan i e-tjänsten inte slutförs?

Om ansökan inte slutförs och skickas till tingsrätten tas ansökan bort från e-tjänsten. Det sker automatiskt efter sju dagar om en påbörjad ansökan inte har slutförts.

Den som är inloggad i e-tjänsten kan även ta bort en påbörjad ansökan genom att välja ”Ta bort ansökan och logga ut” vid utloggning.

Om en påbörjad ansökan har betalats så släpps det reserverade beloppet åter till kontot automatiskt när ansökan tas bort från e-tjänsten. Det kan dock dröja ytterligare några dagar innan beloppet åter är tillgängligt på kontot.

Uppdaterad
2023-02-23