Jaktbrott

Mål: B 5279-18
Tingsrätten har beslutat att inte avvisa åklagarens bevisning.

Två av de tilltalade i målet har yrkat att tingsrätten ska avvisa vissa delar av den bevisning som åklagaren åberopat. De har som grund för sina yrkanden i huvudsak anfört att det begåtts fel och misstag under förundersökningen som kommer leda till att bevisningen kommer att bli utan verkan och att tingsrätten därför ska avvisa bevisningen. Tingsrätten har i dag beslutat att inte avvisa bevisningen.

Beslutet i dess helhet finns publicerat på tingsrättens hemsida under fliken för uppmärksammade mål.