Friande dom i mål om grovt jaktbrott

Mål: B 5279-18
De fyra personer som åtalats för förberedelse och medhjälp till förberedelse till grovt jaktbrottför genom att ha hanterat gift i syfte att döda varg samt grovt jaktbrott genom att ha varit ute på jakt i syfte att döda varg, frikänns av Västmanlands tingsrätt.

En känd industriledare tillsammans med två andra personer, som åtalats för att i olika grad ha hanterat gift för att preparera kött i syfte att döda varg, har idag frikänts av Västmanlands tingsrätt. Enligt tingsrätten nådde den bevisning som åklagaren åberopat inte upp till det beviskrav som gäller i brottmål.

Industriledaren och en annan person åtalades även för att en dag i oktober 2018 ha varit ute i skogen och sökt efter varg i syfte att döda varg. Även i denna punkt har tingsrätten frikänt de tilltalade från brott. Enligt tingsrätten har det framkommit att de tilltalade befann sig på den plats som åklagaren gjort gällande och att de letade efter varg inför en planerad älgjakt i området, men enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att de sökte efter varg i syfte att döda den.

Åklagaren har åberopat omfattande bevisning till styrkande av industriledarens vargmotstånd. De tilltalade har å sin sida lagt mycket arbete på att kritisera polisutredningen. Ingen av dessa omständigheter har dock legat till grund för tingsrättens bedömning.

– Vid vår bedömning av den bevisning som åberopats i målet har vi kommit fram till att åklagaren med sin bevisning inte har nått upp till beviskravet i brottmål. Därmed har vi inte haft anledning att pröva de tilltalades egen bevisning, säger rättens ordförande rådmannen David Viktorsson Harrby.

 

Beviskravet i brottmål

I brottmål har åklagaren den fulla bevisbördan. Beviskravet i brottmål är att det genom vad som framkommit av bevisningen ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått den påstådda gärningen.