Praktikantpolicy

Praktikantpolicy

Västmanlands tingsrätt tar emot praktikanter i den utsträckning som verksamheten tillåter. Att erbjuda praktikplatser är en bra möjlighet att få visa upp domstolens verksamhet samtidigt som den praktiserande ges chansen att tillämpa sina teoretiska kunskaper och få en praktisk inblick i vårt arbete.
För att erbjudas praktikplats krävs att den sökande studerar vid högskola eller universitet och att utbildningen är relevant för domstolens verksamhet. Den studerande måste för att komma ifråga ha uppnått en lämplig kunskapsnivå. För en uppsatspraktikant vid en av landets juristutbildningar krävs att studenten har avklarat sju terminer, och med godkända betyg klarat kurser i process- och straffrätt.
För att praktikanten ska få möjlighet att tillfredsställande tillämpa sina teoretiska kunskaper och få en fullgod inblick i arbetet på domstolen måste tiden för praktiken omfatta minst tio veckor. Som huvudregel ska inte fler än en praktikant tjänstgöra samtidigt.
Varje praktikant tilldelas en handledare och ska följa en vid tingsrätten upprättad plan för praktiken. Ekonomisk ersättning utgår inte.
Personer som vill anmäla intresse för praktikplats ska skriftligen skicka in en intresseanmälan tillsammans med cv till tingsrätten. HR-administratören granskar ansökan och håller möte eller telefonsamtal med den sökande innan ett godkännande kan ske. Godkännande sker av chefen för notarierna.

 

Nils Cederstierna
Lagman

Uppdaterad
2022-05-23