Studiebesök

Du eller din grupp, till exempel skolklass kan göra studiebesök på tingsrätten. Det är många skolor och föreningar som vill besöka tingsrätten, därför är det viktigt att boka besök i förväg. Besöket kan vara en guidad information om tingsrätten och brottmålsförhandling, eller besöka en förhandling. Tingsrättens salar rymmer mellan 10–12 åhörare. Endast några salar rymmer fler åhörare vilket gör det svårt att ta emot större grupper

Guidad information om tingsrätten och brottmålsförhandling kan endast bokas tisdagar eller fredagar klockan 10.00 – 11.00. Max antal deltagare 30 personer.

Vid besök på förhandling är det bra om du några dagar före det bokade besöket kontaktar domstolen för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in.

Förhandlingar är i regel offentliga, men kan dock ske bakom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser. De flesta förhandlingar börjar klockan 09.00 respektive klockan 13.00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Tingsrätten öppnar 08.30 och har säkerhetskontroll i entrén. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor. När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid.

Ta gärna del av tingsrättens ordningsregler innan besöket.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Uppdaterad
2022-03-11