Studiebesök

Du eller din grupp, till exempel skolklass kan göra studiebesök på tingsrätten. Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in.

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske bakom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling därför är det viktigt att boka besök i förväg. Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare, varav majoriteten rymmer 10-15 åhörare, varför det är svårt att ta emot större grupper och det därför inte heller möjligt att ta emot flera skolor samtidigt.

De flesta förhandlingar börjar klockan 09.00 respektive klockan 13.00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom röntgas alla medhavda väskor och föremål vid inpassage. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid.

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.

Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten:

  1. Kom till tingsrätten 30 minuter före förhandlingens start.
  2. Följ ordningsreglerna, se nedan:
  • Det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • Det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • Det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • Under pågående rättegång är det förbjudet att med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen. (RB 1942:740, Kap 5, 9 b §)
  • All elektronisk utrustning som kan ta upp bild skall vara helt avstängd och vara nerstoppad i förhandlingssalen (RB 1942:740, Kap 5, 9 d §)

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

 

 

 

Uppdaterad
2022-03-11