Internationell adoption

Internationell adoption innebär att en eller två personer som bor i Sverige adopterar ett barn som bor i ett annat land. I de flesta fall behövs inget tingsrättsbeslut vid internationella adoptioner.

Adoption av barn från andra länder förmedlas oftast av organisationer som är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Vid en internationell adoption krävs ett medgivande från kommunen. Att ta kontakt med familjerätten vid din kommun är första steget för att få adoptera.

Beslut av domstolen vid internationell adoption

Hur ett beslut om internationell adoption går till varierar beroende på om barnets ursprungsland är anslutet till Haagkonventionen eller inte. Likaså om det gäller en så kallad enskild adoption, barn till släkting i ett annat land.

Adoption från länder anslutna till Haagkonventionen

Det behövs ofta inget tingsrättsbeslut vid internationella adoptioner. En adoption som beslutas i ett land som är anslutet till Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige. Om det inte har fattats något adoptionsbeslut i barnets ursprungsland krävs ett beslut från tingsrätten.

Adoption från länder som inte är anslutna till Haagkonventionen

Om adoptionen sker i ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen ska adoptionen som regel genomföras vid tingsrätt.

Om det föreligger särskilda omständigheter kan istället Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, godkänna adoptionen.

Läs mer MFoF:s webbplats om de omständigheter som behöver gälla för att MFoF ska kunna godkänna adoptionen.

Enskild adoption, barn till släkting i annat land

I undantagsfall kan en adoption genomföras utan att gå via någon av de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Det kallas enskild adoption och kan till exempel handla om adoption av en släktings barn. Efter medgivande från kommunen kan man ansöka hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, om att få genomföra en enskild adoption. I många fall krävs även ett beslut i tingsrätten.

Relaterad information

Uppdaterad
2020-09-24