Kommande förhandlingar vecka 16

Observera att listorna är preliminära. Förhandlingar kan ställas in med kort varsel och andra tillkomma.
Listorna innehåller inga häktningsförhandlingar eftersom dessa kommer in till tingsrätten med kort varsel.

Listan inför kommande veckas förhandlingar publiceras slutet på veckan.

2024-04-15

Sal 1

huvudförhandling
B 2448–23
kl. 09:15 - 10:30
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

huvudförhandling
B 887–22
kl. 11:00 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående misshandel m.m.
__________________________________________________________________
Sal 2

konkursförhandling
K 1083–24
kl. 10:00 - 11:00
angående ansökan om konkurs

fortsatt förlikningssammanträde
K 953–23
kl. 11:00 - 12:00
angående ansökan om konkurs
___________________________________________________________________
Sal 3

huvudförhandling
B 3251–23
kl. 13:00 - 14:45
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående penningtvätts brott

huvudförhandling
B 548–23
kl. 14:45 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående narkotikasmuggling
____________________________________________________________________
Sal 4

huvudförhandling
T 3391–23
kl. 09:00 - 16:00
angående avflyttning (överlämnat från Kronofogdemyndigheten)
_____________________________________________________________________
2024-04-16

Sal 1

huvudförhandling
B 3351–23
kl. 09:45 - 10:45
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående grovt rattfylleri

huvudförhandling
B 3415–22
kl. 10:45 - 12:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående rattfylleri m m

huvudförhandling
B 2785–22
kl. 13:00 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående bidragsbrott
______________________________________________________________________
Sal 2

huvudförhandling
B 3788–23
kl. 13:00 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående olaga hot m.m.
______________________________________________________________________
Sal 3

huvudförhandling
B 3336–22
kl. 09:15 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående våldtäkt
______________________________________________________________________
Sal 6

annan förhandling
B 2563–23
kl. 08:30 - 09:00
Åklagarkammaren i Karlskrona - Trafik./.
angående vårdslöshet i trafik

konkursförhandling
K 1038–24
kl. 09:00 - 09:15
Borgenärsenhet 543 Malmö, Skatteverket./.
angående ansökan om konkurs
______________________________________________________________________
2024-04-17

Sal 1

förlikningssammanträde
K 2499–21
kl. 09:00 - 10:00
angående konkurs
______________________________________________________________________
Sal 2

huvudförhandling
B 1095–24
kl. 11:30 - 12:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående ringa narkotikabrott

sammanträde
B 251–24
kl. 13:00 - 14:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående undanröjande av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan

huvudförhandling
B 1012–24
kl. 14:00 - 14:30
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående grov olovlig körning

huvudförhandling
B 1097–24
kl. 14:30 - 15:30
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående brukande av falsk urkund m m

huvudförhandling
B 1077–24
kl. 15:30 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående ringa narkotikabrott
______________________________________________________________________
Sal 3

huvudförhandling
T 1535–23
kl. 09:00 - 16:00
dag 1 av 2
angående vårdnad, boende och umgänge
______________________________________________________________________
Sal 6

muntlig förberedelse
T 612–24
kl. 10:00 - 12:00
angående avhysning (överlämnat från kronofogden); återvinning med inhibition
_____________________________________________________________
2024-04-18

Sal 1

huvudförhandling
B 3264–23
kl. 09:45 - 10:30
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående grovt rattfylleri

huvudförhandling
B 1203–23
kl. 10:30 - 16:00
Södra Skånes åklagarkammare./.
angående grovt olaga hot m m
_____________________________________________________________
Sal 2

muntlig förberedelse
T 3556–23
kl. 09:00 - 12:00
angående äktenskapsskillnad med frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge

muntlig förberedelse
T 3621–23
kl. 13:15 - 16:00
angående vårdnad om barn
______________________________________________________________________
Sal 3

huvudförhandling
T 1535–23
kl. 09:00 - 13:00
dag 2 av 2
angående vårdnad, boende och umgänge
______________________________________________________________________
Sal 5

muntlig förberedelse
T 565–24
kl. 09:00 - 12:00
angående vårdnad

muntlig förberedelse
T 3100–23
kl. 13:00 - 16:00
angående ansökan om äktenskapsskillnad m.m.
______________________________________________________________________
Sal 6

muntlig förberedelse
T 3067–23
kl. 09:00 - 12:00
angående Återgång av hästköp jämte skadestånd

muntlig förberedelse
T 3282-23
kl. 13:00 - 16:00
Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad ./.
angående överflyttande av vårdnad om barn
______________________________________________________________________

Uppdaterad
2023-02-06