Vid Ystads tingsrätt genomförs from fredagen den 15 mars säkerhetskontroll vid tingsrättens huvudentré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig.

Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

.Polismän, tulltjänstemän och ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler
.Åklagare
.Nämndemän
.Advokater

Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller är intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och om man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Övriga som utövar allmän tjänst eller offentligt uppdrag är inte undantagna från säkerhetskontroll. Tolkar och journalister är inte heller undantagna från säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att visa att man tillhör en sådan kategori.

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollagen (1981:1064) får tingsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller beslut att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i tingsrätten eller maila till ystads.tingsratt@dom.se.

Uppdaterad
2019-03-21