Arkiv

Landsarkivet i Lund

Samtliga arkivhandlingar från Trelleborgs, Simrishamns och Ystads Tingsrätts arkiv är överlämnade till Landsarkivet i Lund – se nedan kontaktuppgifter.

Besöksadress: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund

Postadress: Box 7223 187 13 Täby

Telefon: 010-476 70 00

Webbplats: riksarkivet.se/lund

Landsarkivet i Härnösand

Samtliga arkivhandlingar avseende fastighetsregistret från Trelleborgs, Simrishamns och Ystads Tingsrätts arkiv är överlämnade till Landsarkivet i Härnösand – se nedan kontaktuppgifter.

Besöksadress: Landsarkivet Härnösand, Rosenbäcksallén 18E, 871 60 Härnösand

Telefon: 010-476 70 00 (Riksarkivets växel)

Vad bevaras i Ystads Tingsrätts arkiv?

Samtliga originaldomar, beslut samt övriga handlingar som inte ska gallras enligt gällande arkivföreskrifter bevaras i Ystads Tingsrätt arkiv med början från år 1970.

Uppdaterad
2023-02-09