Information till registrerade

Övriga mål och ärenden samt administrativ verksamhet

  • Ystads tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.
  • Information och rättelse

    Du har rätt att utan kostnad få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos tingsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Personuppgifter som inte behandlas i enlighet med gällande föreskrifter är den personuppgiftsansvarige skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna.
  • Om du vill ha information ska du sända en begäran till Ystads tingsrätt, Box 114, 271 23 Ystad.
Uppdaterad
2021-06-09