Dialog utan dom i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby

Dialog utan dom, ett treårigt projekt hos Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, syftar till att minska antalet vårdnadstvister i tingsrätten.

Målet ska nås genom utökade förebyggande insatser som samarbetssamtal och personligt och digitalt anpassad information, projekttiden är 2022-2024.

Mer information: Familjerättschef Maria Åkersten, tel. 073-9104 777, maria.akersten@upplandsvasby.se

Uppdaterad
2023-01-24