Attunda tingsrätt

Tillfällig entré till domstolen - Tingsvägen 13. Under perioden måndagen den 27 juni och längst till och med fredagen den 19 augusti är entrén till domstolen flyttad, ca 80 meter norr om befintliga huvudentré, till Tingsvägen 13. Tingsrättens brevlåda finns och töms som vanligt dagligen vid den befintliga huvudentrén Tingsvägen 11.

Telefon, växel
08-561 695 00
Besöksadress
Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Postadress
Box 940, 191 29 Sollentuna
Leveransadress
Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna
Mer kontaktinformation

Att vittna - du kan göra skillnad

Varför är det viktigt att vittna i domstol? Under en rättegång är många gånger vittnet den enda person som har sett och hört någonting på en brottsplats. Det kan vara helt avgörande för att domstolen ska kunna göra en rättvis bedömning. Se filmen om hur det går till att vittna.

Ung man vittnar i domstol
Person skriver på bärbar dator.

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Nu kan även mer än en person signera samma handling.