Uppmärksammade mål

Brottmål handläggs på alla tingsrättens avdelningar. Behöver du mer information än det som framgår nedan? Kontakta växeln så kopplar de dig till rätt avdelning.

I Attunda tingsrätts lokaler finns även resurssalar som används av andra domstolar. Har du frågor om dessa mål får du vända dig till aktuell domstol för mer information. Attunda tingsrätt är endast värd för dessa lokaler och har ingen information om handläggningen av målen.

B 3572-22 mord i Upplands-Bro kommun

2022-09-27

Rättsmedicinalverket har nu fått anstånd att avge ett rättspsykiatrisk utlåtande till den 14 oktober 2022. Sammanträdet den 3 oktober kommer att ställas in och ny tid bokas med parterna.

2022-09-12

Den rättspsykiatriska utredningen tar längre tid än tidigare beräknat. Tingsrätten har därför beslutat att senarelägga den fortsätta huvudförhandlingen till den 3 oktober kl. 10.00.

 

2022-08-12

Tingsrätten har beslutat om en rättspsykiatrisk undersökning. Fortsatt huvudförhandling kommer att hållas den 13 september kl. 09.00.

 

2022-08-01

Huvudförhandling hålls den 10, 11 och 12 augusti mellan klockan 9 och 16:30.

 

2022-07-25

En person har åtalats för mord på en parkeringsplats den 7 april 2022 i Upplands Bro kommun.

B 10823-21 mord mm år 2017 - 2020 i bland annat Järfälla och Uppsala

Tingsrätten har den 12 november 2021 häktat en 24-årig man i sin utevaro misstänkt för bl.a. mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, grovt penningtvättsbrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2017 - 2020. Åklagaren har fått tillstånd att meddela restriktioner.

Det ankommer på Polismyndigheten att omedelbart underrätta åklagaren när häktningsbeslutet har verkställts. Åklagaren ska sedan anmäla till tingsrätten att beslutet har verkställts. Därefter ska tingsrätten utan dröjsmål hålla förhandling i häktningsfrågan (se 24 kap. 17 § tredje stycket rättegångsbalken och 29 § fjärde stycket förundersökningskungörelsen).

 

Uppdaterad
2021-12-01