Uppmärksammade mål

På Attunda tingsrätt är det Brottmålsenheten som handlägger alla brottmål och det är dit man får höra av sig om man behöver mer information om pågående mål.

2020-03-03 Åtalsförlängning

Den 3 mars 2020 inkom åklagaren med en framställan om förlängd åtalstid för de båda misstänkta. Båda medgav förlängningen.

Tingsrätten beslutade att de båda misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 1 april 2020 kl. 11.00.

2020-02-10 Häktning

Den 7 februari 2020 häktades två personer på sannolika skäl misstänkta för mord under perioden 10-15 januari 2020 i Vallentuna kommun.

Åklagaren har tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 4 mars 2020 kl. 11.00.

 

2020-03-23 Dom har meddelats

Tingsrätten frikände den man som åtalats för ett mord som ska ha begåtts i december 1995. Enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att den åtalade mannen är gärningsman. Eftersom mannen har frikänts har skadeståndskraven från den dödes anhöriga avslagits.

2020-03-10 Huvudförhandlingen är avslutad

Huvudförhandlingens sista dag var den 9 mars.

Tingsrätten beslutade att den tilltalade ska fortsätta att vara häktad i målet. Åklagaren har inte längre rätt att meddela restriktioner.

Dom meddelas den 23 mars 2020 kl. 13.00.

2020-02-11 Huvudförhandling

Tingsrätten har planerat huvudförhandling den 18, 25 och 28 februari samt 2, 3, 4 och 9 mars samtliga dagar kl. 09.00 - 16.30.

 

2020-02-18 Dom

Attunda tingsrätt har idag meddelat en dom i målet mot den 21-årige man som åtalats för att våren 2019 ha förberett ett attentat mot Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Tingsrätten dömer honom till fängelse i två år och sex månader för förberedelse till grov mordbrand men frikänner honom från förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

2020-02-07 Avslutad huvudförhandling

Huvudförhandlingen är nu avslutad. Den misstänkte ska kvarbli i häkte tills att dom meddelas den 18 februari 2020 kl. 11.00

 

2019-12-27 Åtal är väckt

Åtal har inkommit i häktade B 3690-19.

Huvudförhandling hålls den 4, 5 och 6 februari kl. 09.00 - 16.30 samtliga dagar.

 

2019-11-12 Åtalsförlängning

Den tilltalade har medgivit åklagarens begäran om åtalsförlängning samt fortsatt tillstånd att meddela restriktioner. Åtal ska väckas senast den 10 december 2019 kl. 11.00.

2019-10-15 Åtalsförlängning

Den tilltalade har medgivit åklagarens begäran om åtalsförlängning samt fortsatt tillstånd att meddela restriktioner. Åtal ska väckas senast den 12 november 2019 kl. 11.00.

2019-09-17 Omhäktningsförhandling

Den 17 september hölls omhäktningsförhandling, tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte samt att åklagaren alltjämt har tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 15 oktober 2019 kl. 11.00.

2019-08-22 Åtalsförlängning

Den 20 augusti inkom åklagaren med en framställan om förlängd åtalstid. Den misstänkte medgav framställan.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska väckas senast den 17 september 2019 kl. 11.00. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

2019-08-06  Åtalsförlängning

Den 24 juli inkom åklagaren med en framställan om förlängd åtalstid till den 20 augusti kl. 11.00. Den misstänkte medgav framställan.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska väckas senast den 20 augusti 2019 kl. 11.00. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

2019-07-05 Omhäktningsförhandling

Omhäktningsförhandling har hållits 2019-06-27 och tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte, att åklagaren alltjämt har tillstånd att meddela beslut om restriktioner samt att åtal ska väckas senast den 24 juli 2019 kl. 11.00.

 2019-05-03 Omhäktning

Vid omhäktningsförhandlingen har tingsrätten beslutat att den misstänkte alltjämt ska vara häktad. Åklagaren har fortsatt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Tingsrätten har även beslutat om att inhämta ett så kallat 7 §-intyg. Åtal ska vara väckt senast den 29 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-12 Ändrade häktningsskäl

Den 9 april har tingsrätten beslutat om ändrade häktningsskäl. Den misstänkte ska alltjämt vara häktad i målet på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, från okänd tidpunkt till och med den 2 april 2019 i bland annat Sollentuna Stockholm.

Den misstänkte är inte längre häktad så som på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott, rätteligen, 1 april 2019 till den 2 april 2019 i Sollentuna kommun.

Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska fortfarande väckas vid tingsrätten senast den 2 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-08 Häktning 

Den 5 april 2019 hölls en häktningsförhandling där tingsrätten beslutade att en misstänkt häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Åklagaren gavs tillständ att meddela beslut om restriktioner. Tingsrätten beslutade även om att inhämta personutredning från Frivården. Åtal ska vara väckt senast den 2 maj 2019 kl. 11.00.

2020-02-26 Dom har meddelats

Den 55-årige man som först erkänt och sedan förnekat att han dödat sin fru i bostaden i Järfälla har frikänts av tingsrätten.

Den huvudsakliga frågan i målet har varit orsaken till att kvinnan avlidit.

Brottsmisstanken grundas på att mannen strypt eller kvävt kvinnan efter det att hon drogats med alfakloralos som är ett sövande preparat som används för att bekämpa bl.a. möss. I de inledande polisförhören erkände mannen att han täppt till kvinnans näsa och mun, men återtog sedan erkännandet. Det har redovisats en omfattande medicinsk utredning i målet. Den medicinska utredningen utesluter emellertid inte annan dödsorsak än kvävning. Även utredningen i övrigt ger utrymme för andra förklaringar till dödsfallet, i huvudsak självmord med hjälp av alfakloralos. Mannens inledande erkännande har därför inte kunnat läggas till grund för en fällande dom vad gäller åtalet för mord.

Mannen döms för dataintrång, olovlig avlyssning, kränkande fotografering och misshandel till villkorlig dom.

Två ledamöter är skiljaktiga och anser att även åtalet för mord är styrkt.

Rättens ordförande rådmannen Richard Berlin säger i en kommentar: Det som inträffat är en tragedi som den omfattande utredningen inte ger någon entydig förklaring till.

2020-02-05 Dom meddelas den 26 februari 2020

Domen kommer att meddelas den 26 februari 2020 kl. 11.00.

2020-01-13 Huvudförhandling

Huvudförhandling är planerad under nio förhandlingsdagar enligt följande:

2020-01-13 kl. 09.00 - 16.30

2020-01-14 kl. 09.00 - 16.30

2020-01-15 kl. 09.00 - 12.00

2020-01-17 kl. 09.00 - 16.30

2020-01-20 kl. 09.00 - 13.00

2020-01-23 kl. 09.00 - 16.30

2020-01-27 kl. 09.00 - 16.30

2020-01-28 kl. 09.00 - 16.30

2020-01-29 kl. 09.00 - 16.30

 

2020-01-07 Åtal är väckt

Åtal för bl.a. mord väcktes den 3 januari 2020. Huvudförhandlingen planeras just nu, mer information kommer inom kort.

2019-12-18 Förlängd åtalstid

Tingsrätten beslutade den 18 december 2019 att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 3 januari 2020 kl. 11.00.

2019-12-04 Förlängd åtalstid

Tingsrätten beslutade den 4 december 2019 att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner. Åtal ska väckas senast den 18 december 2019 kl. 11.00.

2019-11-07 Omhäktningsförhandling
Den 6 november 2019 hölls en omhäktningsförhandling vid tingsrätten. Tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte och att åklagaren alltjämt har tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 4 december 2019 2019 kl. 11.00.

2019-10-09 Förlängd åtalstid

Tingsrätten avkunnade den 9 oktober 2019 beslut om att den misstänkte ska fortsätta att vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 6 november 2019 kl. 11.00.

2019-10-09 Omhäktningsförhandling

Åklagaren inkom den 8 oktober 2019 med en framställan om förlängd åtalstid, till 6 november 2019. Omhäktningsförhandling ska hållas den 9 oktober 2019 kl. 13.00.

2019-09-25 Omhäktningsförhandling

Den 25 september hölls omhäktningsförhandling, tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 9 oktober 2019 kl. 11.00.

2019-09-11 Åtalsförlängning

Den 10 september inkom åklagaren med en framställan om att förlänga åtalstiden till den 25 september 2019. Den misstänkte medgav åklagarens framställan och tingsrätten beslutade den 11 september att den misstänkte fortfarande ska vara häktad och att åklagaren fortfarande har rätt att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 25 september 2019 kl. 11.00.

2019-08-28 Omhäktningsförhandling

Den 28 augusti 2019 hölls en omhäktningsförhandling vid tingsrätten. Tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad och att åklagaren fortfarande har rätt att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 11 september 2019 kl. 11.00.

2019-08-14 Omhäktningsförhandling

Den 14 augusti 2019 hölls en omhäktningsförhandling. Tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 28 augusti 2019 kl. 11.00.

2019-08-06 Åtalsförlängning

Åklagaren har inkommit med en framställan om förlängd åtalstid, till den 14 augusti 2019. Den misstänkte har medgett detta.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska väckas senast den 14 augusti 2019 kl. 11.00.

Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

2019-06-20 Åtalsförlängning

Åklagaren har framställt begäran om förlängning av åtalstiden, den misstänkte har medgett detta samt att åklagaren alltjämt har fortsatt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 17 juli 2019 kl. 11.00.

2019-05-28 Häktningsbeslut

Den 22 maj 2019 beslutade tingsrätten att den misstänkte fortfarande ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 19 juni 2019 kl. 11.00.

2019-05-21 Omhäktningsförhandling

Åklagaren har den 21 maj 2019 inkommit med en framställan om förlängd åtalstid.

Den misstänkte medgav inte åtalsförlängning och en omhäktningsförhandling kommer att hållas den 22 maj 2019 kl. 11.15.

2019-05-10 Åtalsförlängning

Åklagaren har framställt begäran om förlängning av åtalstiden, den misstänkte har medgett detta samt att åklagaren alltjämt har fortsatt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 22 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-24 Omhäktningsförhandling

Vid omhäktningsförhandling den 24 april 2019 meddelade tingsrätten beslut om att den misstänkte alltjämt ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 8 maj 2019 kl. 11:00.

2019-04-12 Omhäktningsförhandling

Den 10 april hölls en omhäktningsförhandling och tingsrätten beslutade om att den misstänkte alltjämt ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 24 april 2019 kl. 11:00.

2019-03-13 Omhäktningsförhandling

Vid dagens omhäktningsförhandling meddelade tingsrätten beslut om att den misstänkte alltjämt ska vara häktade. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 10 april 2019 kl. 11:00.

2019-02-27 Omhäktning

Den 27 januari hölls omhäktning i målet och tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 13 mars kl. 11:00.

2019-02-22 Byte av offentlig försvarare

Tingsrätten har meddelat beslut om att tillåta byte av offentlig försvarare.

2019-02-20 Omhäktning

Den 13 februari 2019 hölls omhäktningsförhandling och tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska vara väckt senast den 27 februari 2019 kl. 11:00.

2019-01-29 Omhäktning

Den 28 januari hölls omhäktningsförhandling i målet. Den misstänkte ska fortfarande vara häktad i målet och åtal ska väckas senast den 14 februari 2019.

Förlängd åtalstid 2019-01-15

Åklagaren har begärt förlängd åtalstid. Detta har medgivits och åklagaren medges även meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 14 februari 2019 kl. 11.00.

2019-01-03 Häktning

En person har av jourdomstolen häktats den 1 januari 2019. Den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för mord den 30 december 2018 i Järfälla kommun. Åklagaren får tillstånde att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska vara väckt senast den 15 januari 2019 kl. 11.00.

Uppdaterad
2020-02-21