Uppmärksammade mål

Brottmål handläggs på alla tingsrättens avdelningar. Behöver du mer information än det som framgår nedan? Kontakta växeln så kopplar de dig till rätt avdelning.

I Attunda tingsrätts lokaler finns även resurssalar som används av andra domstolar. Har du frågor om dessa mål får du vända dig till aktuell domstol för mer information. Attunda tingsrätt är endast värd för dessa lokaler och har ingen information om handläggningen av målen.

B 10823-21 mord mm år 2017 - 2020 i bland annat Järfälla och Uppsala

Tingsrätten har den 12 november 2021 häktat en 24-årig man i sin utevaro misstänkt för bl.a. mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, grovt penningtvättsbrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2017 - 2020. Åklagaren har fått tillstånd att meddela restriktioner.

Det ankommer på Polismyndigheten att omedelbart underrätta åklagaren när häktningsbeslutet har verkställts. Åklagaren ska sedan anmäla till tingsrätten att beslutet har verkställts. Därefter ska tingsrätten utan dröjsmål hålla förhandling i häktningsfrågan (se 24 kap. 17 § tredje stycket rättegångsbalken och 29 § fjärde stycket förundersökningskungörelsen).

 

B 9760-23 mord och försök till mord i Vallentuna kommun

2023-09-12

Den 10 september 2023 häktades en person misstänkt för mord och försök till mord den 8 september 2023 i Vallentuna. Åklagaren har tillstånd att meddela restriktioner. Åtal ska väckas senast den 21 september 2023.

Uppdaterad
2023-04-20