Uppmärksammade mål

Brottmål handläggs på alla tingsrättens avdelningar. Behöver du mer information än det som framgår nedan? Kontakta växeln så kopplar de dig till rätt avdelning.

I Attunda tingsrätts lokaler finns även resurssalar som används av andra domstolar. Har du frågor om dessa mål får du vända dig till aktuell domstol för mer information. Attunda tingsrätt är endast värd för dessa lokaler och har ingen information om handläggningen av målen.

B 4168-22 synnerligen grovt narkotikabrott

2023-02-16

Tingsrätten har idag meddelat dom. Påföljden för de fyra tilltalade har bestämts till:

7 år och sex månaders fängelse

7 år fängelse

5 år fängelse

1 år och åtta månader fängelse

De två som vid huvudförhandlingen var häktade ska kvarbli i häkte till dess domen får verkställas.

 

2023-02-03

Huvudförhandlingen har avslutats. Tingsrätten har beslutat att dom kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli den 16 februari 2023 kl. 11.00.

Tingsrätten har beslutat att de två tilltalade som varit häktade i målet ska vara fortsatt häktade till dess dom meddelas eller annat beslutats.

 

2023-01-24

Två personer, vilka häktades i april respektive juni 2022, har den 9 januari 2023 åtalats för synnerligen grovt narkotikabrott från och med någon gång i februari 2022 till och med den 26 april 2022 på olika platser i Sverige, bland annat Snöbollsvägen i Sollentuna kommun. I samma mål har även en person åtalats för grovt narkotikabrott och en annan för narkotikabrott av normalgraden. Huvudförhandling är planerad den 27 och 30 januari samt den 2 februari 2023 kl. 09.00 - 16.30.

Målet handläggs av Avdelning 3 och eventuella beställningar av handlingar i målet hänvisas till:

malavdelning3.attunda.tingsratt@dom.se

 

B 10823-21 mord mm år 2017 - 2020 i bland annat Järfälla och Uppsala

Tingsrätten har den 12 november 2021 häktat en 24-årig man i sin utevaro misstänkt för bl.a. mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, grovt penningtvättsbrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2017 - 2020. Åklagaren har fått tillstånd att meddela restriktioner.

Det ankommer på Polismyndigheten att omedelbart underrätta åklagaren när häktningsbeslutet har verkställts. Åklagaren ska sedan anmäla till tingsrätten att beslutet har verkställts. Därefter ska tingsrätten utan dröjsmål hålla förhandling i häktningsfrågan (se 24 kap. 17 § tredje stycket rättegångsbalken och 29 § fjärde stycket förundersökningskungörelsen).

 

Uppdaterad
2023-01-24