Uppmärksammade mål

På Attunda tingsrätt är det Brottmålsenheten som handlägger alla brottmål och det är dit man får höra av sig om man behöver mer information om pågående mål.

2019-10-10 Framflyttad tid för meddelande av dom

Tingsrätten har beslutat att dom, istället för vad som tidigare beslutat, kommer att meddelas genom att finnas tillgänglig på tingsrättens kansli den 15 oktober 2019 kl. 11.00. Den misstänkte ska vara fortsatt häktad i målet av samma skäl som beslutades vid huvudförhandlingen den 27 september 2019.

2019-09-27 Dom meddelas den 11 oktober 2019 kl. 11.00

Huvudförhandlingen har avslutats och dom kommer att meddelas den 11 oktober 2019 kl. 11.00. Tingsrätten har även beslutat att den misstänkte ska kvarbli i häktet till dess att dom meddelas eller annat förordnas. Åklagaren har inte rätt att meddela beslut om restriktioner.

2019-09-11 Huvudförhandling

Svea hovrätt har den 3 september 2019 återförvisat målet till tingsrätten (tidigare B1554-19). Tingsrätten har preliminärt planerat en ny huvudförhandling enligt nedan:

17 september

20 september

25 september

27 september

2 oktober

Samtliga förhandlingsdagar mellan kl. 09.00 - 16.30

2019-10-09 Förlängd åtalstid

Tingsrätten har beslutat att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 25 oktober 2019 kl. 11.00.

2019-10-08 Omhäktningsförhandling

Åklagaren har inkommit med en framställan om förlängd åtalstid till den 25 oktober 2019.

Tingsrätten håller omhäktningsförhandling den 9 oktober 2019 kl. 09.00.

2019-09-11 Förlängd åtalstid

Åklagaren inkom den 9 september med en framställan om förlängning av åtalstiden. Den misstänkte har genom sin försvarare medgett den förlängda åtalstiden. Tingsrätten har beslutat att åtal ska vara väckt senast den 8 oktober 2019 kl. 11.00. Åklagaren har fortfarande tillstånd att besluta om restriktioner. 

Tingsrätten beslutade den 22 augusti 2019 att inhämta en rättspsykiatrisk undersökning beträffande den misstänkte.


2019-08-16 Förlängd åtalstid

Åklagaren har den 13 augusti inkommit med en framställan om förlängning av åtalstid. Framställan har medgetts.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska vara väckt senast den 11 september 2019 kl. 11.00. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

 

2019-08-06 Häktning

Den 4 augusti 2019 häktades en person på sannolika skäl misstänkt för mord den 2 augusti 2019 på Landsnoravägen i Sollentuna kommun.

Åklagaren har tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Läkarintyg enligt 7 § lagen om personutredning i brottmål ska inhämtas.

Åtal ska väckas senast den 16 augusti 2019 kl. 11.00.

2019-09-17

Den 17 september hölls omhäktningsförhandling, tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte samt att åklagaren alltjämt har tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 15 oktober 2019 kl. 11.00.

2019-08-22 Åtalsförlängning

Den 20 augusti inkom åklagaren med en framställan om förlängd åtalstid. Den misstänkte medgav framställan.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska väckas senast den 17 september 2019 kl. 11.00. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

2019-08-06  Åtalsförlängning

Den 24 juli inkom åklagaren med en framställan om förlängd åtalstid till den 20 augusti kl. 11.00. Den misstänkte medgav framställan.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska väckas senast den 20 augusti 2019 kl. 11.00. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

2019-07-05 Omhäktningsförhandling

Omhäktningsförhandling har hållits 2019-06-27 och tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte, att åklagaren alltjämt har tillstånd att meddela beslut om restriktioner samt att åtal ska väckas senast den 24 juli 2019 kl. 11.00.

 2019-05-03 Omhäktning

Vid omhäktningsförhandlingen har tingsrätten beslutat att den misstänkte alltjämt ska vara häktad. Åklagaren har fortsatt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Tingsrätten har även beslutat om att inhämta ett så kallat 7 §-intyg. Åtal ska vara väckt senast den 29 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-12 Ändrade häktningsskäl

Den 9 april har tingsrätten beslutat om ändrade häktningsskäl. Den misstänkte ska alltjämt vara häktad i målet på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, från okänd tidpunkt till och med den 2 april 2019 i bland annat Sollentuna Stockholm.

Den misstänkte är inte längre häktad så som på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott, rätteligen, 1 april 2019 till den 2 april 2019 i Sollentuna kommun.

Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska fortfarande väckas vid tingsrätten senast den 2 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-08 Häktning 

Den 5 april 2019 hölls en häktningsförhandling där tingsrätten beslutade att en misstänkt häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Åklagaren gavs tillständ att meddela beslut om restriktioner. Tingsrätten beslutade även om att inhämta personutredning från Frivården. Åtal ska vara väckt senast den 2 maj 2019 kl. 11.00.

2019-10-08 Åtal

Åtal har väckts och huvudförhandlingen planeras. Mer information inom kort.

2019-10-02 Omhäktningar

Den 2 oktober 2019 fattade tingsrätten beslut om att de tre personer som varit häktade i målet ska fortsätta att vara häktade. Åklagaren har tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 8 oktober 2019 kl. 11.00.

2019-08-27  Omhäktningsförhandlingar

Den 21 och 23 augusti hölls omhäktningsförhandlingar i målet. Tingsrätten beslutade att förlänga åtalstiden till den 19 respektive 20 september för de tre personer som är misstänkta för bland annat mord.

Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner för samtliga.

2019-08-06 Förlängd åtalstid

Åklagaren har begärt förlängd åtalstid för de tre personer som är häktade för bland annat mord.

Tingsrätten har beslutat de tre misstänkta fortfarande ska vara häktade i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner för samtliga misstänkta.

Åtal ska väckas senast den 21 augusti 2019 kl. 11.00.

2019-07-05  Häktningsförhandling mm

Ytterligare en misstänkt har den 3 juli häktats på sannolika skäl misstänkt för mord 2019-01-30 på Vasavägen i Järfälla kommun. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska vara väckt senast den 30 juli 2019 kl. 11.00.

2019-06-11 Omhäktning

Den 4 juni 2019 beslutade tingsrätten vid en omhäktningsförhandling att en av de personer som är misstänkta för mord fortsatt ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 2 juli 2019 kl. 11.00.

2019-05-29 Aktuellt i målet

Den 28 maj 2019 hölls omhäktningsförhandling beträffande en av de två personer som är misstänkta för mord. Tingsrätten beslutade att personen ska fortsätta att vara häktad och att åklagaren fortfarande har tillstånd att besluta om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 24 juni 2019 kl. 11.00.

Beträffande den andra av de två som är häktade för mord ska åtal väckas senast den 18 juni 2019 kl. 11.00. Åklagaren har tillstånd att meddela restriktioner även för denna person.

Den 24 maj hölls en häktningsförhandling där tingsrätten beslutade att häkta en person misstänkt för grov utpressning. Åklagaren har tillstånd att meddela restriktioner och åtal ska väckas senast den 7 juni kl. 11.00.

Häktningsbeslutet för person som varit häktad misstänkt för grovt skyddande av brottsling hävdes den 22 maj 2019.

2019-05-21 Omhäktningsförhandling

Tingsrätten beslutade den 21 maj 2019 att en person som är misstänkt för mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott fortsatt ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 18 juni 2019 kl. 11.00.

2019-05-15 Häktningsbeslut

Tingsrätten beslutade den 14 maj 2019 att den person som suttit häktad för grovt skyddande av brottsling fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har tillstånd att meddela restriktioner. Åtal ska väckas senast den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Två personer som är misstänkta för mord är fortfarande häktade. Åklagaren har tillstånd att meddela restriktioner för båda. Åtal ska väckas senast den 21 respektive den 27 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-29 Häktning

Den 29 april 2019 hölls två häktningsförhandlingar.
Ytterligare en person häktades på sannolika skäl misstänkt för mord den 30 januari 2019 på Vasavägen, Järfälla kommun samt för försök till grov utpressning på Galoppvägen, Järfälla kommun. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner. En personutredning enligt lagen (1991:20411) om särskilt personutredning i brottmål m.m. ska inhämtas. Åtal ska väckas senast den 27 maj 2019 kl. 11.00.

En person häktades på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott, under april månad 2019 i bland annat Uppsala. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner. En personutredning enligt lagen (1991:20411) om särskilt personutredning i brottmål m.m. ska inhämtas. Åtal ska väckas senast den 13 maj 2019 kl. 11.00.

2019-04-24 Omhäktningsförhandling

Den 23 april hölls en omhäktningsförhandling. Tingsrätten beslutade att den misstänkte alltjämt skulle vara häktad och att åklagaren har rätt att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska vara väckt den 21 maj 2019 kl. 11.00.

2019-03-27 Omhäktningsförhandling

Den 26 mars hölls en omhäktningsförhandling. Tingsrätten beslutade att den misstänkte alltjämt skulle vara häktad och att åklagaren har rätt att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska vara väckt den 23 april 2019 kl. 11.00.

2019-03-18 Beslut om att häva häktning

Den 14 mars 2019 har åklagaren lämnat in en underrättelse om beslut att häva häktningen mot den person som suttit häktad som misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.

2019-03-05 Häktning

Den 1 mars 2019 hölls två häktningsförhandlingar.
En person häktades på sannolika skäl misstänkt för mord den 30 januari 2019 på Vasavägen, Järfälla kommun samt grovt olaga hot och grovt vapenbrott den 24 februari 2019 på Galoppvägen, Järfälla kommun. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner. En personutredning enligt lagen (1991:20411) om särskilt personutredning i brottmål m.m. ska inhämtas. Åtal ska väckas senast den 29 mars 2019 kl. 11.00.

En person häktades på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott, den 30 januari kl. 19.07 -31 januari 2019 på bland annat Vasavägen, Järfälla kommun och Tumba, Botkyrka kommun. Åklagaren får tillstånd att meddela beslut om restriktioner. En personutredning enligt lagen (1991:20411) om särskilt personutredning i brottmål m.m. ska inhämtas. Åtal ska väckas senast den 14 mars 2019 kl. 11.00.

2019-09-27

Huvudförhandlingen har avslutats. En av de tilltalade ska kvarbli i häktet till dess att dom meddelas eller annat förordnas. Dom i målet meddelas på fredagen den 4 oktober 2019 kl. 11.00.

Omhäktningsförhandling 2019-10-09

Åklagaren inkom den 8 oktober 2019 med en framställan om förlängd åtalstid, till 6 november 2019. Omhäktningsförhandling ska hållas den 9 oktober 2019 kl. 13.00.

Omhäktningsförhandling

Den 25 september hölls omhäktningsförhandling, tingsrätten beslutade att den misstänkte ska kvarbli i häkte. Åklagaren har alltjämt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 9 oktober 2019 kl. 11.00.

Åtalsförlängning 2019-09-11

Den 10 september inkom åklagaren med en framställan om att förlänga åtalstiden till den 25 september 2019. Den misstänkte medgav åklagarens framställan och tingsrätten beslutade den 11 september att den misstänkte fortfarande ska vara häktad och att åklagaren fortfarande har rätt att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 25 september 2019 kl. 11.00.

Omhäktningsförhandling 2019-08-28

Den 28 augusti 2019 hölls en omhäktningsförhandling vid tingsrätten. Tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad och att åklagaren fortfarande har rätt att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 11 september 2019 kl. 11.00.

Omhäktningsförhandling 2019-08-14

Den 14 augusti 2019 hölls en omhäktningsförhandling. Tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 28 augusti 2019 kl. 11.00.

Åtalsförlängning 2019-08-06

Åklagaren har inkommit med en framställan om förlängd åtalstid, till den 14 augusti 2019. Den misstänkte har medgett detta.

Tingsrätten har beslutat att åtal ska väckas senast den 14 augusti 2019 kl. 11.00.

Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtalsförlängning 2019-06-20

Åklagaren har framställt begäran om förlängning av åtalstiden, den misstänkte har medgett detta samt att åklagaren alltjämt har fortsatt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 17 juli 2019 kl. 11.00.

Häktningsbeslut 2019-05-28

Den 22 maj 2019 beslutade tingsrätten att den misstänkte fortfarande ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 19 juni 2019 kl. 11.00.

Omhäktningsförhandling 2019-05-21

Åklagaren har den 21 maj 2019 inkommit med en framställan om förlängd åtalstid.

Den misstänkte medgav inte åtalsförlängning och en omhäktningsförhandling kommer att hållas den 22 maj 2019 kl. 11.15.

Åtalsförlängning 2019-05-10

Åklagaren har framställt begäran om förlängning av åtalstiden, den misstänkte har medgett detta samt att åklagaren alltjämt har fortsatt tillstånd att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 22 maj 2019 kl. 11.00.

Omhäktningsförhandling 2019-04-24

Vid omhäktningsförhandling den 24 april 2019 meddelade tingsrätten beslut om att den misstänkte alltjämt ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 8 maj 2019 kl. 11:00.

Omhäktningsförhandling 2019-04-12

Den 10 april hölls en omhäktningsförhandling och tingsrätten beslutade om att den misstänkte alltjämt ska vara häktad. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 24 april 2019 kl. 11:00.

Omhäktningsförhandling 2019-03-13

Vid dagens omhäktningsförhandling meddelade tingsrätten beslut om att den misstänkte alltjämt ska vara häktade. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela beslut om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 10 april 2019 kl. 11:00.

Omhäktning 2019-02-27

Den 27 januari hölls omhäktning i målet och tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 13 mars kl. 11:00.

Byte av offentlig försvarare 2019-02-22

Tingsrätten har meddelat beslut om att tillåta byte av offentlig försvarare.

Omhäktning 2019-02-20

Den 13 februari 2019 hölls omhäktningsförhandling och tingsrätten beslutade att den misstänkte fortfarande ska vara häktad i målet. Åklagaren har fortfarande tillstånd att meddela restriktioner.

Åtal ska vara väckt senast den 27 februari 2019 kl. 11:00.

Omhäktning 2019-01-29

Den 28 januari hölls omhäktningsförhandling i målet. Den misstänkte ska fortfarande vara häktad i målet och åtal ska väckas senast den 14 februari 2019.

Förlängd åtalstid 2019-01-15

Åklagaren har begärt förlängd åtalstid. Detta har medgivits och åklagaren medges även meddela beslut om restriktioner. Åtal ska väckas senast den 14 februari 2019 kl. 11.00.

Häktning 2019-01-03

En person har av jourdomstolen häktats den 1 januari 2019. Den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för mord den 30 december 2018 i Järfälla kommun. Åklagaren får tillstånde att meddela beslut om restriktioner. Åtal ska vara väckt senast den 15 januari 2019 kl. 11.00.

Publicerad
2019-04-02
Uppdaterad
2019-04-02