Uppmärksammade mål

Brottmål handläggs på alla tingsrättens avdelningar. Behöver du mer information än det som framgår nedan? Kontakta växeln så kopplar de dig till rätt avdelning.

I Attunda tingsrätts lokaler finns även resurssalar som används av andra domstolar. Har du frågor om dessa mål får du vända dig till aktuell domstol för mer information. Attunda tingsrätt är endast värd för dessa lokaler och har ingen information om handläggningen av målen.

B 14622-19 grov skadegörelse

2022-05-19

Tingsrätten dömer tre män för bl.a. grov skadegörelse vid ett stort antal tillfällen. De tre männen döms för att systematiskt ha klottrat på tunnelbanevagnar, pendeltåg och annan egendom som tillhör Aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik under 2018 och 2019.

Tingsrätten dömer en av männen till fängelse i ett år och sex månader för grov skadegörelse och skadegörelse. Den andre mannen döms till fängelse i ett år för grov skadegörelse, skadegörelse och medhjälp till grov skadegörelse. Den tredje mannen döms till villkorlig dom och dagsböter för grov skadegörelse. Skillnaden i påföljder beror på hur omfattande skadegörelsen har varit och hur allvarligt tingsrätten har sett på brotten.

Förutom fängelsestraff ska de tre männen även betala skadestånd till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik med sammanlagda belopp på cirka 1 miljon kr, cirka 500 000 kr och cirka 200 000 kr.

En fjärde man frikänns.

Rätten var enig.

 

2022-04-29

Huvudförhandlingen är avslutad och dom kommer att meddelas i målet den 19 maj 2022 kl. 11.00.

 

2022-02-15

Huvudförhandling har nu bokats kl. 09.00 - 16.30 den 11, 12, 13, 20, 21, 22, 26, 27, 28 samt den 29 april 2022.
Av dessa datum är den 13, 20 och 29 april reservdagar.

 

2021-11-12 

Fyra personer i 30 - 40 års åldern har åtalats vid Attunda tingsrätt för grov skadegörelse avseende fordon och föremål som tillhör kollektivtrafiken. Åtalet omfattar över 100 olika händelser där varje händelse ska ha begåtts av en eller flera av de åtalade tillsammans med en eller flera andra okända personer. Enligt åklagaren har gärningarna begåtts under åren 2018 och 2019 och sammantaget lett till skador uppgående till knappt 1 500 000 kr.

Enligt åtalet förnekar samtliga tilltalade gärningarna.

Tingsrätten har ännu inte bestämt när huvudförhandling i målet ska hållas.

B 10823-21 mord mm år 2017 - 2020 i bland annat Järfälla och Uppsala

Tingsrätten har den 12 november 2021 häktat en 24-årig man i sin utevaro misstänkt för bl.a. mord, stämpling till mord, grovt vapenbrott, grovt penningtvättsbrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2017 - 2020. Åklagaren har fått tillstånd att meddela restriktioner.

Det ankommer på Polismyndigheten att omedelbart underrätta åklagaren när häktningsbeslutet har verkställts. Åklagaren ska sedan anmäla till tingsrätten att beslutet har verkställts. Därefter ska tingsrätten utan dröjsmål hålla förhandling i häktningsfrågan (se 24 kap. 17 § tredje stycket rättegångsbalken och 29 § fjärde stycket förundersökningskungörelsen).

 

Uppdaterad
2021-12-01