Uppmärksammade mål

Brottmål handläggs på alla tingsrättens avdelningar. Behöver du mer information än det som framgår nedan? Kontakta växeln så kopplar de dig till rätt avdelning.

I Attunda tingsrätts lokaler finns även resurssalar som används av andra domstolar. Har du frågor om dessa mål får du vända dig till aktuell domstol för mer information. Attunda tingsrätt är endast värd för dessa lokaler och har ingen information om handläggningen av målen.

Uppdaterad
2023-04-20