Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

 • Målet ska vara avslutat
 • Du vet målnummer eller
 • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill göra en anonym beställning, var god ring eller besök tingsrätten. Du som vill ta kontakt med Attunda tingsrätts arkiv når oss här:

Telefon: 08-561 696 96, telefontid vardagar kl. 9.00-12.00

Besöksadress: Tingsvägen 11, 191 61 Sollentuna

Postadress: Arkivet, Attunda tingsrätt, Box 940 191 29 Sollentuna

När du vill beställa en allmän handling

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. Domstolen gör alltid en kontroll innan en dom lämnas ut så att den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Under semestertider kan arkivet tidvis ha begränsad bemanning, varför beställningar kan ta längre tid. Om du tycker att det dröjer, lägg inte in ytterligare en beställning på samma sak, då finns risk för ytterligare fördröjning pga. dubbelexpediering.

Uppge följande saker när du beställer

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

 • * Domstol
  • Attunda tingsrätt (från 2007-04-01 och framåt)
  • Sollentuna tingsrätt (1977-01-01--2007-03-31)
  • Södra Roslags tingsrätt (1971-01-01--2007-03-31)
  • Vet ej
 • Målnummer
 • Datum för dom/beslut
 • Namn på part
 • Andra uppgifter om målet
 • * Handlingar som beställs
 • Uppgift om eventuell avgift önskas innan handlingarna skickas
 • E-postadress
 • * Namn på beställare
 • Myndighet/FöretagPersonnr/Org.nr (krävs vid fakturering)
 • * Adress
 • Fakturaadress (om annan än ovan)
 • * Telefonnummer
 • * Leveranssätt
  • E-post
  • Post
  • Jag hämtar handlingarna på plats

Tingsrätten använder säker e-post. Ibland krävs att handlingen skickas med kod (= mobiltelefonnummer och e-postadress behövs för digital leverans).

Vad kostar det?

Gäller fr.o.m. 2017-06-30, se beslut om tillämpning av "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar".

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut ombeställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Observera att tingsrätten använder säker e-post.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13