Veckans förhandlingar

2020-03-26 (uppdaterat 2020-12-04) - Information med anledning av Coronaviruset.

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer som tillhör olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig. För närvarande tar vi inte heller emot studiebesök.

Med anledning av detta har vi valt att inte publicera veckans förhandlingar.

Förhandlingar ställs även in i större omfattningar än tidigare.

Uppdaterad
2020-02-21