Studiebesök

På grund av det nya coronaviruset tar vi för närvarande inte emot studiebesök!

Du eller din grupp, t.ex. skolklass kan göra studiebesök på tingsrätten. Några dagar före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in.

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling därför är det viktigt att boka besök i förväg. Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare, varav majoriteten rymmer 10-15 åhörare, varför det är svårt att ta emot större grupper och det därför inte heller möjligt att ta emot flera skolor samtidigt.

De flesta förhandlingar börjar kl. 09.00 respektive kl. 13.00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat.

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen.

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.

Åhörarplatser

Det är många skolor som vill besöka en förhandling. Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare varför det är svårt att ta emot större grupper än så.

Sal 7 - 25 platser
Sal 6 - 15 platser
Sal 5 - 12 platser
Sal 4 - 20 platser
Sal 3 - 12 platser


Sal 23 - 25 platser
Sal 22 - 25 platser
Sal 21 - 12 platser
Sal 20 - 8 platser
Sal 19 - 22 platser
Sal 16 - 8 platser
Sal 15 - 12 platser

(Sal 13-14 och 17-18 är förberedelserum med ca 4 platser)

Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten:

  1. Kom till tingsrätten 30 minuter före förhandlingens start.
  2. Följ ordningsreglerna, se nedan:
  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i rättssalen, och att
  • det inte är tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Uppdaterad
2019-04-09