Studiebesök

Du eller din grupp, t.ex. skolklass kan göra studiebesök på tingsrätten.
Här kommer lite information om hur det går till.

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer och häktningar är inte lämpliga för skolklasser.

Attunda tingsrätts lokaler har förändrats sedan årsskiftet 2020/2021, efter om- och tillbyggnationen av huset som kallas för Färgskrapan. Det innehåller bland annat 2 högsäkerhetssalar, 4 säkerhetssalar och några vanliga förhandlingssalar. Dessa sex resurssalar nyttjas av alla Sveriges Domstolar, både av Allmänna domstolar likväl som Förvaltningsdomstolar och både av under- och överrätter. Det kan finnas flera orsaker att man väljer att ha förhandlingen i resursalarna bland annat sett till antal förhandlingsdagar, säkerhetsaspekter och utrymmesskäl. Tre av resurssalarna är så kallade king-sizessalar och är störst i Skandinavien. Förhandlingar i resurssalarna är inte lämpliga för skolklasser att besöka.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling därför är det viktigt att boka besök i förväg. Tingsrättens salar rymmer mellan 4–35 åhörare, varav majoriteten rymmer 10-12 åhörare, vilket gör det svårt att ta emot större grupper eller flera skolor samtidigt. De salar som har 35 åhörarplatser, används oftast för de mål som innehåller grova brott och där det är många involverade parter och mycket åhörare. De salar som lämpar sig för studiebesök har oftast 10-12 åhörarplatser.

När läraren skickat in bokningsformuläret kommer vi boka in er den dagen ni önskar (om den inte är bokad av annan skola). Vi har inte längre möjlighet att föreslå vilka rättegångar ni ska gå på, utan ni får själva läsa på Attunda tingsrätts hemsida. När ni kommer till domstolen, kan läraren be om ett schema för dagens förhandlingar i receptionen.

De flesta förhandlingar börjar kl. 09.00 respektive kl. 13.00. Det förekommer att tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling ni har planerat att gå på.

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor och kläder efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan det bli kö, det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen.

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte som möjligt, ser läraren till att alla läser info-brevet vi skickar med i bokningssvaret, och även tar med det till domstolen. För när läraren hämtat dags-schemat i receptionen blir det lättare när antalet åhörarplatser i salarna ska delas upp.

Parter och anhöriga i målen har naturligtvis företräde till åhörarplatserna. Även Mediarepresentanter kan ha företräde till åhörarplatser.

Åhörarplatser

Det är många skolor som vill besöka en förhandling. Vissa platser kan vara reserverade för anhöriga och media med flera.

Sal 1 - 25 platser
Sal 2 - 31 platser
Sal 3 - 12 platser
Sal 4 - 20 platser
Sal 5 - 12 platser
Sal 6 - 15 platser
Sal 7 - 25 platser
Sal 10 - 10 platser
Sal 11 - 34 platser
Sal 12 - 25 platser
Sal 15 - 8 platser
Sal 16 - 8 platser
Sal 19 - 22 platser
Sal 20 - 8 platser
Sal 21 - 12 platser
Sal 22 - 25 platser
Sal 23 - 25 platser
Sal 26 - 8 platser
Sal 27 - 34 platser
Sal 28 - 25 platser

(Sal 8-9, 13-14, 17-18 samt 24-25 är förberedelserum med 3-5 platser)

Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten:

  1. Kom till tingsrätten 30 minuter före förhandlingens start.
  2. Följ ordningsreglerna, se nedan:
  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i rättssalen, dessa ska vara avslagna och undanstoppade.
  • det är förbjudet att fotografera och filma in i och i rättsalen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Uppdaterad
2023-01-24