Brottsofferjour/vittnesstöd

Inställd fysisk närvaro av vittnesstöd med anledning av Coronaviruset

2020-03-20

Brottsoffermyndigheten har med anledning av Coronaviruset skickat mejl till alla Brottsofferjourer som ansvarar för en vittnesstödsverksamhet. I mejlet uppmanas jouren att, i samråd med respektive tingsrätt, se över verksamheten och att överväga vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas.

Efter samråd med tingsrätterna har de kommit fram till att tills vidare ställa in all fysisk närvaro av vittnesstöd vid domstolarna. Stöd och information till vittnen och målsäganden kommer under tiden att endast ges per telefon, administrerat av samordnarna för respektive verksamhet.

Vid Attunda tingsrätt ger Brottsofferjouren tillsvidare stöd till vittnen och målsägande mellan kl. 08.30 och 16.00 på telefonnummer 070-365 66 06.

____________________________________________________________

 

Vittnesstöd för dig som är vittne eller målsägande

Du som har kallats som målsägande eller vittne till förhandling på Attunda tingsrätt kan ha många frågor och känslor inför den kommande rättegången. Du är välkommen att kontakta Brottsofferjouren före rättegången. Är du närstående eller av någon annan anledning vill veta mer, är du såklart också välkommen att höra av dig. 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, verksamhetsområde Norrort har ansvar för vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt i Sollentuna. Vi kan vara ett stöd för dig och svara på dina frågor. Detta är kostnadsfritt.

Vittnesstöden finns på plats i domstolens lokaler och hjälper vittnen, målsäganden och andra innan och under rättegången med information och stöd.

Alla vittnesstöd har genomgått utbildning ibland annat rättsprocessen och har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller den brottsutsatte. De har dessutom avlagt ett tystnadslöfte. Vittnesstöden bär en namnbricka med texten Vittnesstöd.

Du hittar vittnesstöden vid Brottsofferjourens disk vid hissen och trappan till det övre planet. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
telefonnummer 070-764 42 00
mejl vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se. 

I Attunda tingsrätts domsaga bedriver Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, verksamhetsområde Norrort sin vittnesstödsverksamhet.

Kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Orter: Arlanda, Arlandastad, Barkarby, Bro, Brottby, Danderyd, Gribbylund, Hägernäs, Järfälla, Jakobsberg, Kungsängen, Kårsta, Lindholmen, Märsta, Rosersberg, Sollentuna, Sigtuna, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Väsby, Åkersberga, Österskär, Österåker.

Uppdaterad
2019-04-23