Resurssalar

Attunda tingsrätt har sex resurssalar för Sveriges domstolar

Vid Attunda tingsrätt finns sex resurssalar som nyttjas av alla inom Sveriges domstolar. Samtliga av dem är säkerhetssalar varav två för högriskmål, alltså säkerhetssalar i anslutning till säkerhetshäkte med möjlighet till separat entré med säkerhetskontroll.

Resurssalarna används av domstolar från hela landet.

Resurssal är tingssal 1, 2, 11, 12, 27 och 28. Till dessa går det att även ha en separat entré, Tingsvägen 13, annars används huvudentrén på Tingsvägen 11.

Det är den gästande rätten som har informationsskyldighet mm för den placerade förhandlingen i en resurssal.

Uppdaterad
2024-03-21