Studiebesök

Alla som vill se hur en förhandling går till är välkomna till tingsrätten.

Förhandlingar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Information till läraren inför studiebesöket

Om ni är en skolklass eller en större grupp som vill gå på en förhandling är det bra att ni anmäler studiebesöket i förväg så ni får ut så mycket som möjligt av ert studiebesök. 

Det förekommer att förhandlingar ställs in med kort varsel och det går därför inte att garantera att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert studiebesök i god tid. Vi rekommenderar att ni ringer dagen före ert besök för att stämma av om några förändringar skett.

Vi ser gärna att läraren inför studiebesöket informerar gruppen om tingsrättens ordningregler.

Tänk på att tingsrätten har säkerhetskontroll så kom i god tid inför ert besök.

 

För mer information samt bokningar av studiebesök vänligen kontakta våra expeditionsvakter på telefon 0455-33 54 50. 

 

Innan studiebesöket kan ni läsa information om hur en rättegång går till.

Uppdaterad
2022-02-16