Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Telefon, växel
08-561 669 50
Besöksadress
Birger Jarls Torg 5, Riddarholmen Stockholm
Postadress
Box 2330, 103 18 Stockholm
Mer kontaktinformation