Att vara en chef i tiden

I slutet av november samlades alla domstolschefer till Chefsdagar, ett tillfälle att träffas för att dryfta frågor av strategisk betydelse. Temat för året var chef- och ledarskapets betydelse för en attraktiv arbetsplats.

Uppdraget som chef och ledare är inte statiskt utan förändras över tid. Därtill blir man aldrig färdigutbildad i sin chefsroll. Som med allt annat blir man förhoppningsvis bättre ju mer man tränar men det handlar också om att våga vara en chef i tiden. Att lära, utvecklas och ställa om.

För en kort tid sedan läste jag om en undersökning som konsultbolaget PWC har låtit genomföra, Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023. 54 000 arbetstagare i 46 länder har svarat på undersökningen och jag fastnade särskilt för det avsnitt som handlar om omställning. Enligt undersökningen tror fyra av tio företagsledare inte att deras verksamhet finns kvar på marknaden om tio år med nuvarande inriktning. För att överleva ser de bland annat behov av kompetensutveckling, mer automatisering och att vi anammar de möjligheter som AI erbjuder. Något som oroar är att betydligt färre arbetstagare ser behovet av omställning och kompetensutveckling för att fortsatt vara relevanta på arbetsmarknaden.

Ett exempel på en organisation som har ställt om är Örebro tingsrätt. När Lars-Gunnar Lundh kom till domstolen som tillförordnad lagman 2021 var sju av tio domartjänster vakanta och det saknades sökanden vid de försök till nyrekrytering som gjordes. För att kunna upprätthålla verksamheten var en omställning nödvändig. En stor organisationsförändring genomfördes med syfte att renodla domarrollen. Genom att öka det juridiska stödet till domaren skulle denne kunna fokusera mer på dömandet och därmed öka effektiviteten. Hur det har gått? Det kan du bland annat läsa om detta nyhetsbrev.

Jag vill också passa på att önska en God jul och ett gott nytt år!

Thomas Rolén

Thomas Rolén talar på Chefsdagarna. Foto: Andreas Larsson
Thomas Rolén talar på Chefsdagarna. Foto: Andreas Larsson
Uppdaterad
2023-12-18