”Det blir mer själ i nya byggnader med återbrukade möbler”

Under oktober månad har nya domstolsbyggnader i Malmö och i Jönköping invigts. Arbetet med att återbruka möbler har varit en ledstjärna när det gäller att inreda byggnaderna.

– Till byggnaden i Jönköping har vi återbrukat ungefär 30 procent av möblerna, i Malmö rör det sig om nästan 40 procent, berättar Stina Lind som tillsammans med Katarina Hakelid har ansvarat för möbler och inredning till de två domstolarna. De är båda projektledare vid fastighetsavdelningen på Domstolsverket.

Idag är många möbelproducenter miljömedvetna och arbetar mycket med återbruk.

– Genom alla tider har vi köpt bra kvalitetsmöbler till domstolarna vilket gör att det är enkelt att klä om och måla eller lacka om dem. Nu för tiden är det också enklare att byta ut delar och detaljer på möbler, till exempel en sits eller ett handtag. Även när det gäller bord kan vi behålla stativet och byta skivan, säger Stina Lind.

Digitaliseringen minskar behovet av förvaring

I takt med att domstolarna digitaliseras minskar behovet av förvaring av handlingar.

– Vi försöker ta hand om så mycket möbler som möjligt, men andrahandsmarknaden för förvaringsmöbler från 80- och 90-talet är mättad. Det är ingen efterfrågan på stora bokhyllor och skrivbord i bok eller björk, fortsätter Stina Lind.

Domstolsverket har inget lager för möbler utan projektledarna kollar av med varandra om det finns behov på andra domstolar.

– Om det är möjligt försöker vi flytta möbler mellan domstolarna men det beror på flera faktorer, bland annat det geografiska läget och mängden möbler, säger Katarina Hakelid.

Process att återbruka

Det är en process att skicka i väg möbler för renovering, de ska inventeras, avrop ska göras mot ramavtal och priser jämföras innan möblerna hämtas upp av möbelfirman samtidigt som tillfälliga ersättningsmöbler ska levereras till domstolen.

– Vi har en del utmaningar i att köra runt alla möbler, när de är renoverade så levereras de ofta till den gamla domstolsbyggnaden i väntan på att den nya byggnaden ska bli klar. Ibland händer det att vi får tvätta renoverade möbler innan de flyttas till den nya byggnaden men det blir mer själ i nya byggnader med återbrukade möbler, avslutar Katarina Hakelid.

Uppdaterad
2023-10-30