Domstolar flyttar in på Statens servicecenter

Under våren påbörjas ett arbete med målet att parter och vittnen ska erbjudas möjlighet att delta på distans från nio av Statens servicecenters kontor runt om i landet.

Från Ystad i söder till Haparanda i norr finns 80 olika domstolar men ibland kan det geografiska avståndet till närmaste domstol vara långt, inte minst i norra Sverige.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén har därför tagit initiativ till ett samarbete med Statens servicecenter som innebär att det kommer att bli enklare för den som har långt till sin domstol att delta i en förhandling på distans, från ett av Statens servicecenters kontor. Den 10 januari undertecknades ett samverkansavtal mellan Domstolsverket och Statens servicecenter som öppnar nya möjligheter för deltagande vid förhandlingar i Sveriges Domstolar.

Thomas Rolén lyfter fram flera fördelar:

– Genom att domstolarna tar plats på servicekontoren så minskar vi det geografiska avståndet, domstolarna kommer närmre medborgarna. Att erbjuda möjlighet att delta i till exempel ett förhör på video från ett servicekontor förbättrar på så sätt servicen och minskar resandet. Vi skapar också en trygg miljö med säker teknik för de parter och vittnen som behöver delta i en domstolsförhandling via distans.

De personer som kan komma i fråga för att höras på distans från ett servicekontor är personer som själva har kontaktat domstolen och efterfrågat möjligheten samt att domstolen har bedömt det som lämpligt.

Nio servicekontor runt om i landet

Under våren kommer möjligheten att erbjudas på nio olika servicekontor runt om i landet, Bollnäs, Borlänge, Oskarshamn, Piteå, Tranås, Vetlanda, Värnamo, Västervik samt Örnsköldsvik. Dessa orter har främst valts ut på grund av sitt geografiska läge då de är belägna i områden där det idag är ett stort avstånd till närmsta domstol.

– Att använda de statliga servicekontoren för att digitalt kunna delta i vittnesförhör i en trygg miljö och med bra teknik, är ett led i att ge individer samma förutsättningar oavsett var i landet man bor samtidigt som vi hushåller med statens resurser, säger Statens servicecenters generaldirektör, Åsa Lindh.

Erik Slottner välkomnar samarbetet

Civilminister Erik Slottner är det statsråd som har Statens servicecenter på sitt bord. Han ser också många fördelar med att domstolarna flyttar in på servicekontoren.

– Statens servicecenter kan ingå serviceavtal om att för andra myndigheters räkning utföra uppgifter på de drygt 130 statliga servicekontoren. Samverkan mellan myndigheter skapar förutsättningar för en effektivare statsförvaltning och bättre service till medborgarna. Jag ser därför fram emot att följa Domstolsverkets och Statens servicecenters gemensamma arbete i denna fråga, avslutar Erik Slottner.

Foto:  Statens servicecenter, Björn Larsson Rosvall
Foto: Statens servicecenter, Björn Larsson Rosvall
Uppdaterad
2023-02-24