Domstolarna tar plats på Statens Servicecenter

Sedan 2021 pågår ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Domstolar och Statens servicecenter i syfte att parter, sakkunniga och vittnen ska erbjudas en trygg miljö med säker teknik när de deltar digitalt i en förhandling. Projektet har dragits med förseningar men sedan mitten av oktober är det möjligt för parter och vittnen att delta på distans från åtta olika servicekontor runt om i landet.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén har tagit initiativ till ett samarbete med Statens servicecenter för att underlätta för den som har långt till sin domstol att delta i en förhandling på distans, från ett av Statens servicecenters kontor. Syftet är att minska resandet och förbättra servicen för medborgarna.

Möjligt att boka rum på servicekontor

Möjligheten att boka videoförhör på ett servicekontor skulle ha införts redan i våras men projektet har drabbats av förseningar. Det beror framför allt på att det visade sig vara svårare än beräknat att få till en stabil och säker teknik. Men sedan den 16 oktober är det möjligt för domstolarna att erbjuda möjlighet att närvara under videoförhör på åtta servicekontor runt om i landet. På dessa kontor har det skapats en trygg miljö med säker teknik.

De servicekontor som är aktuella är Bollnäs, Borlänge, Oskarshamn, Tranås, Vetlanda, Värnamo, Västervik samt Örnsköldsvik.

Uppdaterad
2023-10-30