Domstolen - en viktig demokratisk symbol

De senaste veckorna har jag närvarat vid invigningen av två nya domstolsbyggnader. I Jönköping har Domstolsverket låtit uppföra en byggnad vid Munksjöns västra strand där Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping huserar. I Malmö finner vi numera Nordens största arbetsplats för jurister efter att tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden har flyttat in i en ny domstolsbyggnad strax intill centralstationen.

Att förse domstolarna med säkra och ändamålsenliga lokaler är ett av Domstolsverkets viktiga uppdrag. Likaså att Sveriges Domstolar har ett högt förtroende hos allmänheten och att alla känner sig trygga i domstolarnas lokaler. Det är därför angeläget att vi utvecklar och förvaltar den arkitektur, design och gestaltning som påverkar utformningen av lokalerna. I vår arkitekturpolicy slås det fast att domstolen ska vara en välkomnande och trygg plats, tillgänglig för alla. Arbetsmiljön ska vara god. Arkitekturen ska visa på karaktär och värdighet. Vi tar miljöhänsyn och tänker hållbarhet. En domstolsbyggnad ska helst vara solitär och lätt att uppfatta i stadsrummet.

Men en domstol är så mycket mer än bara en byggnad. Det är en plats där livsöden möts och där beslut som får stora konsekvenser fattas. Inför lagen spelar kön, ålder, ekonomisk status, sexuell läggning eller etnicitet ingen roll. Inför lagen är vi alla lika. Domstolen är en plats där rättssäkerheten värnas och mänskliga rättigheter skyddas. En plats som symboliserar de värden som vårt samhälle vilar på. Våra domstolar är mer än bara en byggnad, de är en viktig symbol för demokratin.

Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket

Thomas Rolén
Thomas Rolén. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket
Uppdaterad
2023-10-30