Domstolsteknik i världsklass

947 högtalare, 173 kameror och 79 projektorer. Det är exempel på teknik som installeras i Nordens största domstolsbyggnad som just nu byggs i Malmö. I höst flyttar tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden in.

Johan Allthin är chef på teknikenheten, som är en del av Fastighetsavdelningen på Domstolsverket. Han och kollegorna har bråda dagar. Arbetet med att installera teknik i den nya domstolsbyggnaden i Malmö har pågått i ett och ett halvt år och börjar närma sig sluttampen.

Enligt Johan Allthin är Domstolsverket världsledande när det handlar om domstolsteknik.

– Det finns många aktörer som kan installera teknik i en förhandlingssal. Det som gör oss unika är att vi installerar samma teknik i 700 förhandlingssalar, med tillhörande rum, runt om i hela landet. Oavsett vilken domstol man besöker så är tekniken densamma. Många av dem som är verksamma i våra rättssalar, till exempel advokater och åklagare, rör sig mellan olika domstolar och då är det viktigt att det ser likadant ut och fungerar på samma sätt.

Ljud och bild

Grovt förenklat är det framför allt teknik kopplat till ljud, bild och säkerhet som installeras. Enligt lag ska de allmänna domstolarna ta upp och lagra ljud och bild från alla huvudförhandlingar och då är det viktigt att det material som spelas in håller hög kvalitet.

– I princip bygger vi en tv-studio i varje förhandlingssal, säger Johan Allthin.

Storleken en utmaning

Storleken på den nya domstolsbyggnaden i Malmö skapar särskilda utmaningar. Det är många förhandlingssalar, av olika storlekar, som ska utrustas med teknik. Salarna ska dessutom kunna kommunicera med varandra på så sätt att ljud och bild kan skickas mellan salarna. Det gäller också för samtalsrummen och lokalerna för frihetsberövade. Många rum utrustas med tekniska funktioner men lösningarna skiljer sig åt, bland annat beroende på storleken och funktion på rummen. Det är komplexa system som tar tid att installera.

– Det är viktigt att all teknik är integrerad i förhandlingssalarna redan från början. Alla som kommer till en domstol ska bemötas med respekt och våra lokaler ska vara prydliga och representativa, då vill vi inte ha några lösa kablar på golvet till exempel, säger Johan Allthin.

Siar om framtiden

Arbetet med att säkerställa och upprätthålla tekniken i domstolarna sker med stor omsorg och systematik. Varenda förhandlingssal i hela Sveriges Domstolar – ungefär 700 till antalet - har en egen underhålls- och förvaltningsplan som sträcker sig tio år framåt i tiden. I Domstolsverkets lokaler i Jönköping finns en förhandlingssal uppbyggd där ny teknik utvecklas och testas.

Johan Allthin lyfter fram vikten av att ligga i framkant när det gäller teknikutveckling.

– Vi funderar på vilken typ av teknik som kommer att behövas i en domstol om tio år. Ett konkret exempel på varför det är viktigt att blicka framåt, handlar om teknik som möjliggör videokonferens. 2013 fattades på Domstolsverket ett beslut om att alla förhandlingssalar skulle utrustas med teknik för videoförhandling. Arbetet satte i gång omedelbart. När så coronapandemin slog till 2020 fanns tekniken redan på plats och verksamheten kunde snabbt ställas om och på så sätt upprätthållas.

Teknik och rättssäkerhet

Johan Kvart och Johan Sjöö är lagmän på Malmö tingsrätt och på Förvaltningsrätten i Malmö, två av domstolarna som kommer att flytta in i den nya domstolsbyggnaden. De betonar båda teknikens betydelse för att värna rättssäkerheten. Modern teknik gör det enklare för parterna att tydliggöra sina ståndpunkter, illustrera det som sägs och presentera bevisning så att den blir lättare att uppfatta.

Tekniken i domstol är alltså en pusselbit bland flera för att värna och upprätthålla rättssäkerheten.

Domstolsteknik i siffror

I den nya domstolsbyggnaden har det installerats:

  • 62 000 meter kabel
  • 173 kameror
  • 1 609 uttag
  • 947 högtalare
  • 337 skärmar
  • 79 projektorer

Därutöver tillkommer all teknik kopplad till säkerhetssystemen. 

Teknik i rättssal
Teknik i rättssal. Foto: Johan Allthin.
Uppdaterad
2023-04-20