En kartläggning av makt i sociala medier

I en tid där demokratiindex sjunker och den säkerhetspolitiska oron ökar är det viktigare än någonsin att sprida kunskapen om rättsstatens principer och roll, inte minst till ungdomar. Domstolsverket har tillsammans med Medieakademin skapat Maktbarometern Juridik – en unik kartläggning över vilka som engagerar och når flest svenskar i sociala medier inom området juridik.

– Möjligheterna att kunna påverka med kommunikation har aldrig varit större än idag men inte heller mer komplexa att hantera och navigera i. Sociala medier är en arena för att bygga relationer och för att påverka i dagens samhälle. Men inte helt enkel att förstå och greppa. Att man i detta läge som myndighet har koll på hur samtalen och diskussionerna går och vilka som faktiskt leder samtalen i de sociala kanalerna inom den egna branschen känns angeläget, säger Petra Thor Jonzon, kommunikationsdirektör på Domstolsverket.

I Maktbarometern Juridik har Medieakademin tittat på de konton vars huvudsakliga profil är inom det juridiska området. Kanalerna som har analyserats är Twitter, Instagram, Facebook, Youtube och Tiktok.

Resultatet av kartläggningen presenterades under ett möte i februari.

Juridik för unga på TikTok

Sam Darvish (@juridiksam) driver sedan fyra år tillbaka ett konto på TikTok, där han på ett roligt sätt försöker göra juridik begripligt för unga. Kontot har idag över 200 000 följare och flera inlägg har över 1 miljon visningar.

– När jag startade mitt konto på TikTok märkte jag snabbt att det fanns ett stort intresse för juridiska frågeställningar hos de unga. Jag fick ett högt engagemang och många frågor på mina videos. Juridik är ju ett ganska komplext och tungt område som kan vara svårt att ta till sig, speciellt som ung. Mitt konto på TikTok är mitt sätt att bidra med kunskap och det är också något jag tycker är väldigt kul.

Sam Darvish är till vardags notarie vid Förvaltningsrätten i Falun. I Medieakademins kartläggning blev hans konto @juridiksam rankat som mäktigast inom juridik på TikTok.

Aktiva myndigheter

Bland de myndigheter som är aktiva på sociala medier inom området juridik hamnar Åklagarmyndigheten i topp följt av Södertörns tingsrätt. På tredje plats återfinns Justitiedepartementet och Sveriges Domstolar hamnar på fjärde plats.

Sam Darvish. Foto: Anna Kuylenstierna
Sam Darvish. Foto: Anna Kuylenstierna
Uppdaterad
2024-03-18