Fokus på Polen under demokratidagar i Piteå

Den negativa demokratiska utvecklingen och den oroande situationen för domare i Polen var ett av de ämnen som diskuterades när alla domstolsanställda i övre Norrland samlades till demokratidagar i Piteå.

Initiativtagare till demokratidagarna är Erik Sundström, president på Hovrätten för Övre Norrland. I sitt inledningstal vände han sig till alla medarbetare på hovrätten och på dess underrätter, tingsrätterna i Gällivare, Haparanda, Luleå, Lycksele, Skellefteå och Umeå.

– Ni är alla demokratiarbetare. Ert jobb har aldrig varit viktigare än nu. Oberoende av vilken roll ni har på domstolen så spelar ni en avgörande roll för att upprätthålla demokratin.

Att personaldagarna skulle ha ett demokratitema var givet, enligt Erik Sundström.

– För mig var det viktigt att skapa tillfälle att diskutera vilka utmaningar som kan identifieras för domstolsväsendets del och vad vi som domstolsanställda kan göra för att stärka domstolarnas oberoende.

Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén, var en av de inbjudna talarna. Han delar Erik Sundströms engagemang i frågor som handlar om rättsstaten och vände sig också till alla medarbetare:

– Alla vi som arbetar inom Sveriges Domstolar har ett ovanligt viktigt uppdrag som bärare av demokratin. Vi har också ett stort ansvar för att värna, stå upp för och sprida kunskap om rättsstaten.

Situationen i Polen

Peter Johnsson, journalist med stor kunskap om Polen, berättade om den negativa utvecklingen i landet. Fram tills för bara några år sedan ansågs Polen vara ett föredöme på grund av sin demokratiska utveckling. 2015 vann partiet Lag och Rättvisa såväl presidentvalet som valet till parlamentet och sedan dess har den parlamentariska demokratin monterats ner steg för steg.

Den 15 oktober i år gick Polen till val, ett val som av många beskrevs som ett ödesval. Valdeltagandet blev rekordhögt och landade på nästan 75 procent, en siffra som ska jämföras med tidigare val då mellan 50-60 procent av de röstberättigade har gått till valurnorna.

Trots att Lag och Rättvisa blev största parti ser oppositionen, under Donald Tusks ledning, ut att ta över makten. Det väcker hopp om att den polska rättsstaten ska återupprättas.

Under Lag och Rättvisas år vid makten har politikerna tagit ett allt fastare grepp om domstolarna och domarnas oberoende har inskränkts allt mer. Detta beskrevs i den dokumentärfilm, ”Judges under pressure”, som visades efter Peter Johnssons föredrag. Filmen handlar om domare och engagerade medborgare som enas i kampen att försvara konstitutionen och maktdelningen i Polen. I filmen får man följa några domare i deras strävan att skydda sitt oberoende, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, samtidigt som de utsätts för intensiva politiska påtryckningar som får stor påverkan på deras liv.

Domaretik och sociala medier

Under demokratidagarna medverkade också Anna Skarhed, f.d. justitieråd och justitiekansler, som har gjort en översyn av dokumenten kring domaretik och god domarsed. Hon talade om etik för domstolsanställda och engagerade deltagarna i olika diskussionsövningar.

Emanuel Karlsten, journalist och krönikör, var också på plats och pratade om nya förutsättningar och ompositioneringar i den digitala världen och den maktförskjutning som sociala medier har kommit att innebära. Dagarna avslutades med ett panelsamtal där, utöver Anna Skarhed, Emanuel Karlsten och Peter Johnsson också Agneta Karlsson, lagman vid Haparanda tingsrätt, och Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund medverkade.

Efteråt var Erik Sundström nöjd med arrangemanget.

– Demokratidagarna syftade till att stärka våra kunskaper och vår medvetenhet i demokratifrågor för att förbättra våra förutsättningar att värna rättssäkerheten. Det tycker jag att dagarna lyckades med.

Demokratidagar i Piteå
Demokratidagar i Piteå. Foto: Hannah Sturesson Ekeroos/Domstolsverket
Uppdaterad
2023-10-30