Invigning av nya domstolsbyggnader i Jönköping och Malmö

Under oktober månad har två nya domstolsbyggnader invigts. Gemensamt för de båda är att de innehåller flera domstolar. I Jönköping har Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping flyttat in i en gemensam byggnad och i Malmö har tingsrätten, förvaltningsrätten och hyres- och arrendenämnden gjort detsamma.

Vid en ceremoni den 19 oktober invigdes den nya domstolsbyggnaden vid Munksjöns kaj som huserar Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Ett stort antal gäster närvarade, däribland H.K.H Prins Daniel.

– Domstolarnas fundament är värnandet av rättsstaten och mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid när dessa värden ibland ifrågasätts i vår omvärld. Då är det tillfredsställande att konstatera att domstolarnas oberoende och konstitutionella skydd alltmer betonas i vårt land. För övrigt tror jag att domstolarnas byggnader i detta sammanhang har stor betydelse, sade H.K.H Prins Daniel i sitt tal under invigningsceremonin.

Säkerhet och bemötande

Under 373 år har Göta hovrätt bedrivit verksamhet i samma lokaler medan Kammarrätten i Jönköping har haft sin verksamhet i olika lokaler under de 46 åren som domstolen har funnits. Det har varit ett stort behov hos båda domstolarna att få nya och ändamålsenliga lokaler.

För hovrättspresident Charlotte Brokelind är säkerheten och bemötandet två stora förändringar jämfört med de gamla lokalerna.

– Om det finns något som jag vill lyfta fram som särskilt värdefullt med det här nya huset så är det säkerheten och bemötandet. Att vi är samlokaliserade med Kammarrätten i Jönköping är också en stor fördel för oss. Genom att samarbeta kan vi hålla en hög nivå på säkerhet och service åt alla som vistas i lokalerna.

Kammarrättspresident Monica Dahlbom betonade också vikten av samverkan.

– För Kammarrätten i Jönköping blir det ett lyft inte bara lokalmässigt utan vi ser också det stora värdet av att befinna oss i en gemensam domstolsbyggnad. Det öppnas stora möjligheter för oss att på ett ökat och naturligt sätt utveckla vår samverkan inom andra områden, som till exempel att dela på specialistkompetenser, ha gemensamma utbildningar och seminarier, personalutbyte mellan domstolar och inte minst är det ett stort mervärde i den sociala samvaron.

Nordens största arbetsplats för jurister

Malmös nya landmärke rymmer drygt 470 domstolsmedarbetare och är norra Europas största arbetsplats för jurister.

– Medborgarnas tillgång till rättvisa i den här staden kommer att ske här, sade justitieminister Gunnar Strömmer när han invigde Malmös nya domstolsbyggnad den 20 oktober.

Huset består av tre våningar för allmänheten med sammanlagt 42 förhandlingssalar, varav sju säkerhetssalar. Ovanpå dessa finns fem ”glastorn”, varav det högsta går 13 våningar upp.

Fördelar med samverkan

Malmö tingsrätt lämnade i och med flytten rådhuset i Malmö där det har funnits dömande verksamhet i cirka 477 år. I det nya huset får man bättre anpassade lokaler med högre säkerhet och den senaste tekniken i salarna.

Johan Kvart är lagman på tingsrätten. Liksom kollegorna i Jönköping betonar han också fördelarna med samlokalisering.

– Jag är helt säker på att vi, i det här huset, kan dra mycket mer nytta av varandras kompetenser än vad vi gjort hittills.

Susanne Björkman Ragnarsson, myndighetschef på Hyres- och arrendenämnden i Malmö, håller med:

– Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med domstolarna och jag är övertygad om att det blir en god fortsättning på det här samarbetet redan innan det nya året.

Förvaltningsrätten i Malmö har varit trångbodda i flera år och har tvingats dela upp sin verksamhet på tre olika platser i staden.

– När vi nu flyttar in här blir det inte bara modernt och snyggt, funktionellt och säkert, utan det är också tillräckligt stort. För oss är det en fantastisk känsla att kunna samla personalen, säger förvaltningsrättens lagman Johan Sjöö.

Monica Dahlbom och Charlotte Brokelind klipper band. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket
Monica Dahlbom och Charlotte Brokelind klipper band. Foto: Per Carlsson/Domstolsverket
Uppdaterad
2023-10-30