Nu är bygget av nya Borås tingsrätt i gång

Vid en ceremoni i början av maj murades de första stenarna på nya Borås tingsrätt. Sommaren 2025 beräknas den nya domstolen vara klar.

Idag är tingsrätten inrymd i Borås rådhus som ligger vid Stora torget. Byggnaden invigdes den 7 mars 1910. Från början innehöll rådhuset kommunal förvaltning, polis och domstol men sedan mitten av 1960-talet är det bara tingsrätten som har verksamhet i byggnaden. Eftersom huset är så pass gammalt och lokalerna är svåra att anpassa så uppfyller de inte längre kraven på tillgänglighet och säkerhet. Peter Broberg är lagman på tingsrätten, han ser fram emot att få flytta in i nya lokaler:

– Med de nya lokalerna flyttar vi från en 115 år gammal byggnad in i en modern arbetsmiljö gällande alla aspekter från salar till arbetsplatser, tillgänglighet och säkerhet.

Harald Pleijel är fastighetsdirektör på Domstolsverket. Han lyfter fram de hållbarhetsaspekter som präglar projektet:

– I alla våra nybyggnationer är hållbarhetstänket oerhört viktigt. Vi ska uppfylla de högsta kraven för certifiering av miljöbyggnader. Den nya tingsrätten kommer bland annat att utrustas med solceller på taket, närvarostyrd belysning och behovsstyrd ventilation. Det röda teglet som kommer att användas är återvunnet.

Säkerheten viktig

Att våra domstolar är säkra för dem som arbetar i och besöker byggnaden är mycket viktigt. Den nya tingsrätten kommer att innehålla 13 förhandlingssalar varav två kommer att vara säkerhetssalar.

– Det blir ett stort lyft jämfört med idag då vi lånar säkerhetssalar i andra domstolar vid behov. En stor förbättring blir också att rättens ledamöter och de som är frihetsberövade inte behöver gå igenom de allmänna utrymmena för att komma till salarna, säger Peter Broberg.

– En domstolsbyggnad som denna är utrustad med avancerad säkerhetsteknik i form av passagesystem, inbrottslarm, kamerabevakning och flera säkerhetszoner som ger goda förutsättning för en trygg och säker domstolsverksamhet, avslutar Harald Pleijel.

De första stenarna på nya Borås tingsrätt är murade.
De första stenarna på nya Borås tingsrätt är murade. På bilden syns från vänster DV:s fastighetsdirektör Harald Pleijel, ansvarig arkitekt Lars Westerberg, Skanskas vVD Eva Torberger, Vacses VD Fredrik Linderborg samt tingsrättens lagman Peter Broberg.
Uppdaterad
2023-06-13