Ny krönikör på temat rättsstatsfrågor

Frågan om rättsstaten och domstolarnas oberoende blossade upp ordentligt under andra halvan av 2022. Startskottet var skriften ”Slå vakt om rättsstaten” som Advokatsamfundet tog fram och distribuerade tillsammans med tidningen Advokaten. I denna skrift gav representanter från olika delar av rättsväsendet – däribland undertecknad – vår syn på rättsstaten.

Under slutet av året kom också Rättsfondens undersökning, som visade på stora kunskapsbrister om rättsstatsfrågor hos gymnasieungdomar. Huruvida kunskapsnivån har sjunkit eller inte förtäljer inte undersökningen men en sak som är säker är att omvärlden har förändrats och att resultatet från undersökningen behöver ses i ljuset av den oroande utveckling vi ser runt omkring oss med demokratier på tillbakagång och parlament som tar ett allt fastare grepp om domstolarna.

Under våren kommer jag att skriva krönikor i Dagens Juridik på temat rättsstaten. Jag ska ge min bild av hur vår svenska rättsstat mår och vikten av oberoende domstolar. Jag kommer att beskriva delar av det arbete som bedrivs ute på domstolarna redan idag för att stärka förtroendet för verksamheten och vad vi kan göra ytterligare. Den första krönikan publicerades förra veckan och den beskriver problembilden, så som jag ser den, se länk nedan. 

Thomas Rolén. Foto: Carl Johan Erikson
Thomas Rolén. Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2023-02-24