Nytt utseende på DiBa-domen inom kort

För ett år sedan expedierades den första helt digitala brottmålsdomen. Efter lanseringen framkom kritik mot bland annat domens utseende och Justitieombudsmannen (JO) har inlett ett initiativärende för att granska införandet.

I oktober 2022 togs ett stort steg i digitaliseringen av domstolarna. Då lanserades det nya verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt, DiBa. Sedan dess har 85 000 domar och beslut meddelats i det nya systemet. Vidare har drygt 10 000 hovrättsavgöranden i brottmål rapporterats i DiBa.

Bakgrunden till införandet var ett regeringsuppdrag där Domstolsverket, tillsammans med övriga myndigheter i Rättsväsendets digitalisering, fått i uppdrag att utveckla den digitala informationshanteringen. Förändringen innebär bland annat att brottmålsavgöranden i tingsrätt nu är digitala och undertecknas med en elektronisk signatur.

Systemet innebär också ett strukturerat informationsflöde genom hela rättskedjan. Det betyder att de myndigheter som har tillgång till systemet automatiskt får den information de ska ha från domen utan att domstolen behöver skicka informationen manuellt. Detta minskar risken för fel och stärker därmed rättssäkerheten. Rapporteringen av avgöranden från DiBa till myndigheterna i rättskedjan har fungerat bra och systemet i sig har varit driftsäkert.

Kritik mot domens utseende

Införandet av DiBa innebar att domen fick ett nytt utseende. Men den nya layouten fick kritik och ett stort antal synpunkter på systemet har inkommit till Domstolsverket. Under året som har passerat sedan införandet har ett intensivt arbete pågått med att åtgärda brister i och vidareutveckla systemet. Inom kort lanseras ett nytt utseende på domen.

– Vi fortsätter att utveckla DiBa. Under november månad kommer en ny layout på domen som jag vet är mycket efterlängtad. Den nya utformningen är den första delen i ett större arbete med att förbättra domens utseende, säger Jan Josefsson, enhetschef för Enheten för digital mål- och ärendehantering vid Domstolsverket.

Peter Broberg är lagman i Borås tingsrätt och en av de domare som ingår i den arbetsgrupp som har varit med och tagit fram ett nytt utseende på domen. Han tror att domstolarna kommer att gilla den nya utformningen:

– Layouten är betydligt mer lättillgänglig, lättläst och helt enkelt snyggare. Den påminner ganska mycket om hur domar såg ut innan den digitala domen infördes. Systemet innebär vissa begränsningar som gör att vi inte når ända fram, men jag tycker vi tar många steg i rätt riktning i och med det nya utseendet.

JO-anmälan

JO har också tagit del av kritiken och har beslutat att utreda Domstolsverkets införande av DiBa, med särskilt fokus på hur systemet tillgodoser rättssäkerheten och domstolarnas självständighet. Med anledning av granskningen har Domstolsverket lämnat en längre beskrivning av utvecklingsarbetet och av vilka intressen som bär upp verksamhetsstödet och som har präglat utformningen av dess funktioner. Domstolsverket har också redogjort för de förberedelser och utbildningsinsatser som gjordes inför lanseringen samt förevisat systemet för JO.

Det finns för närvarande ingen uppgift om när JO presenterar resultatet av sin granskning.

Uppdaterad
2023-10-30