Oroande låg kunskap om domstolarnas oberoende

Många sistaårselever på gymnasiet saknar grundläggande kunskaper om domstolarnas oberoende. Det visar en färsk rapport från stiftelsen Rättsfonden. 68 procent av de tillfrågade ungdomarna svarar till exempel ja på frågan om regeringen kan ändra en dom, besluta att en rättegång ska tas om eller be riksdagen att ändra domen.

Den här undersökningen ska ses i ljuset av den oroande utveckling vi ser i vår omvärld – också i Europa – där demokratin är på tillbakagång, till exempel genom att parlament tar ett allt hårdare grepp om domstolar och domare på bekostnad av självständighet och oberoende.

Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, leder en parlamentarisk kommitté som ser över hur vi i Sverige ytterligare kan stärka domstolarnas oberoende. Jag ser fram emot att få ta del av utredningens förslag, som ska presenteras under våren 2023. För är det någon gång vi ska göra ändringar som stärker domstolarnas oberoende och självständighet så är det nu.

Att medborgarna känner trygghet för rättsstaten är en hörnsten för att demokratin ska fungera. Till stor del handlar det om förtroende. Att vi alla känner förtroende för domstolarnas sätt att agera och för grundläggande principer som allas likhet inför lagen och förutsägbarhet.

I detta, det andra utskicket av Nyhetsbrev om Sveriges Domstolar, kan du läsa en intervju med Ylva Norling Jönsson, president på Hovrätten över Skåne och Blekinge, om hur hennes domstol arbetar för att öka allmänhetens förtroende. Du kan också läsa om regeringens satsningar på rättsväsendet, om Sveriges Domstolars internationella engagemang och om Kammarrätten i Göteborg som firar 50 år. Hur tingsrätten i Skellefteå, en av landets minsta domstolar, har hanterat ett av årets mest medialt uppmärksammade brottmål och en intervju med Årets jurist hittar du också i detta nyhetsbrev.

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!

Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket

Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör
Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör. Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2022-12-19