Regeringen satsar på rättsväsendet

Ökade resurser till rättsväsendet, effektivare verktyg för brottsbekämpning och skarpare strafflagstiftning. Så sammanfattar justitieminister Gunnar Strömmer satsningarna på rättsväsendet i den nytillträdda regeringens första budget.

– Jag är givetvis mån om att domstolarna har förutsättningar att bedriva verksamheten med kvalitet och fortsatt hög rättssäkerhet. Därför går vi de äskanden som Domstolsverket gjort tillmötes och tillför även ytterligare medel för kommande lagstiftningsreformer. Tillskotten de närmsta åren bedömer jag ger goda och långsiktiga förutsättningar för domstolarnas verksamhet, säger Gunnar Strömmer.

För Sveriges Domstolar innebär beskedet att verksamheterna tillförs 170 miljoner kronor under tre år. Därtill kommer de ökade anslag som Sveriges Domstolar fick i budgeten för innevarande år. Totalt blir det en ökning fram till och med 2025 med 855 miljoner kronor.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén välkomnar satsningarna men ser med viss oro på framtiden.

– Att Sveriges Domstolar tillförs extra medel är positivt. Men som så många andra drabbas vi av den höga inflationen som bland annat medför ökade kostnader för hyror och el. Ett ökat anslag är därför viktigt för att vi ska kunna fortsätta bedriva vårt uppdrag, att avgöra mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Gunnar Strömmer, justitieminister.
Gunnar Strömmer, justitieminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Uppdaterad
2022-12-19