Ständigt fokus på förtroendefrågorna

Under en vecka i oktober månad arrangerade Domstolsverket Förtroendedagarna, ett digitalt evenemang där alla medarbetare inom Sveriges Domstolar kunde ta del av föreläsningar och paneldiskussioner på temat förtroende.

Att det är viktigt att arbeta med förtroendefrågorna är idag en självklarhet för landets domstolar, men varför är det viktigt? Ylva Norling Jönsson är president på Hovrätten över Skåne och Blekinge som bedriver ett aktivt arbete för att öka förtroendet för domstolen.

– Domstolarna är en viktig del i samhället och att vi har medborgarnas förtroende är A och O. Mitt mål är att det ska vara klart och tydligt hur domstolens uppdrag ser ut och att alla känner att de kan lita på att vi gör det vi ska.

Hur arbetar ni rent konkret med förtroendefrågorna?

– En viktig del handlar såklart om bemötande. Alla som kommer i kontakt med domstolen ska bemötas med respekt och värdighet. En annan del handlar om hur vi skriver och utformar våra domar. Något annat som jag vill lyfta fram är att vi i samband med vårt 200-årsjubileum i våras bjöd in allmänheten till öppet hus där det bland annat gick att ta del av ett rättegångsspel och olika föreläsningar om domstolens verksamhet. Vi har också tagit fram en utställning som bland annat lyfter fram kvinnliga pionjärer inom domaryrket och berättelser om personer som dömdes på 1800-talet. Nu behöver man ju inte bygga utställningar men varför inte bjuda in allmänheten att besöka våra domstolar under trevliga former?

”Googlar man på vår senaste dom ska man inte bara hitta den på Flashback utan också i seriösa medier”

Undersökningar visar att det bara är några få procent som faktiskt kommer i kontakt med en domstol. De allra flesta får i stället sin uppfattning om domstolarna via media. Sveriges Domstolar har en gemensam mediestrategi med ett övergripande mål att allmänhetens kunskap om och förtroende för Sveriges Domstolar ska öka, en strategi som alla domstolschefer står bakom. Ylva Norling Jönsson lyfter också fram mediekommunikation som en viktig pusselbit i förtroendearbetet.

– Det är väldigt viktigt att vi förklarar varför vi dömer som vi gör. Här är pressmeddelanden ett bra verktyg men det kan också vara aktuellt med en pressträff om det är ett väldigt uppmärksammat mål. Jag tycker också att det är självklart att vi domare bör ställa upp på intervjuer för att på ett enkelt och lättbegripligt sätt förklara våra domar. Googlar man på vår senaste dom ska man inte bara hitta den på Flashback utan också i seriösa medier.

På just Flashback, och i andra sociala medier, får enskilda domar ibland svidande kritik. Det förs också en debatt om domstolarnas bevisvärdering och att dömandet skiljer sig från den allmänna rättsuppfattningen, hur påverkar det förtroendet för domstolarna?

– Jag välkomnar debatten och ser det som ett tecken på att många är intresserade av oss och vad vi gör. Det ger oss möjlighet att faktiskt beskriva vår uppgift och förklara varför vi har dömt som vi har gjort i ett enskilt fall.

Avslutningsvis vill Ylva Norling Jönsson också lyfta fram det interna bemötandet.

– En viktig aspekt som ibland inte får så mycket fokus handlar om det interna bemötandet och vår arbetsmiljö. Är våra medarbetare stolta över sin arbetsplats och trivs på jobbet, då tror jag att de pratar gott om hovrätten och blir ambassadörer för vår verksamhet, det bygger också förtroende!

Ylva Norling Jönsson
Ylva Norling Jönsson, president på Hovrätten över Skåne och Blekinge. Foto: Per Carlsson.
Uppdaterad
2022-12-19