Succé för nytt notariespår på Förvaltningsrätten i Stockholm

Det har sedan länge funnits ett snabbspår för enklare mål på Förvaltningsrätten i Stockholm och arbetet för de notarier som varit placerade där har varit väldigt utvecklande. Samtidigt har domstolen konstaterat att notarierna på domstolen avgör tämligen få mål under sin tjänstgöring. För att ge samtliga notarier mer och bredare erfarenhet av självständigt dömande inrättades i slutet av förra året ett nytt så kallat notariespår i anslutning till snabbspåret.

Den första december 2023 bemannades det nyinrättade notariespåret på Förvaltningsrätten i Stockholm för första gången. Hittills har närmare 15 notarier tjänstgjort i det nya arbetssystemet. En av dem är Andreas Wennerberg.

– Det var roligt att få döma på egen behörighet och att enbart koncentrera sig på det under en månad. Erfarenheten var givande och jag fick möjlighet att känna efter om jag eventuellt är intresserad av domarbanan, säger Andreas Wennerberg.

Han berättar att det var roligt att få axla ansvaret som det innebär att döma mål vid förvaltningsrätten.

– Mängdträningen har varit väldigt bra. Det gjorde mig mer trygg och självsäker i mina egna bedömningar, säger Andreas Wennerberg.

En månads självständigt arbete

Det nya notariespåret inrättades för att säkerställa att samtliga notarier på Förvaltningsrätten i Stockholm får mer erfarenhet av självständigt dömande. De börjar notariespåret precis när de får sin ettårs-behörighet.

– Bakgrunden till att vi på förvaltningsrätten tog beslutet att inrätta notariespåret är att vi anser att eget dömande är ett viktigt inslag i notarietjänstgöringen. Vi har också konstaterat att det var svårt för notarierna att få utrymme på en vanlig dömande avdelning för det egna dömandet, säger Peter Lif, chefsrådman.

Placeringen i notariespåret ger notarierna erfarenhet och rutin av att hantera egna mål. En viktig del i den nya placeringen är att notarierna får utrymme att bli trygga med att döma på egen behörighet eftersom nästa steg i notarietjänstgöringen är att fortsätta på en vanlig dömande avdelning på domstolen och så småningom få ett utvidgat förordnande.

Kombinationen snabbspår och notariespår

Det gamla snabbspåret sträckte sig över en tvåmånaders-period och det var endast en handfull notarier som fick placering där. Syftet med det tidigare snabbspåret grundade sig i en slags grindvaktsfunktion. I praktiken betyder det att registraturen på domstolen lägger upp målen och skickar de sedan till snabbspåret för granskning. Sedan är det upp till två snabbspårsdomare, som vanligtvis är rådmän, att bedöma om målet är lämpligt för snabbspåret och notariespåret.

– Om det är så att målet bedöms vara av enklare beskaffenhet då stannar det i snabbspåret och sedan döms det av med kort handläggningstid. På så sätt går det inte upp till någon annan dömande avdelning, säger Peter Lif.

Grindvaktsfunktionen finns kvar i den nya kombinationen med snabbspår och notariespår. Även längden på tjänstgöringen är densamma. Först tjänstgör notarierna en månad i snabbspåret där de sätter upp mål som snabbspårsdomarna dömer av. Vanliga måltyper som hanteras är mål om ekonomiskt bistånd, körkort, studiestöd och trängselskattsmål. I samband med att notarierna får sin ettårs-behörighet går notarierna över till notariespåret.

– De målen som notarierna lägger upp i snabbspåret är samma måltyper som de dömer i notariespåret. Tanken är att de ska vara väl förberedda på att döma på egen behörighet, säger Anna Stålnacke, rådman och gruppchef.

Notarierna börjar att hantera enklare mål som till exempel avskrivningsbeslut och sedan utökar de successivt svårighetsgraden. Totalt så dömer snabbspåret och notariespår i cirka 600 mål på två månader. Det är ett resultat som redan visar att notariespåret har uppnått önskad effekt.

– Vi hade en uppskattning över hur många mål som notarierna skulle hinna döma i under den här månaden men det har de överträffat, säger Anna Stålnacke.

Anna Stålnacke är som gruppchef ansvarig för notarierna som tjänstgör i nya snabb- och notariespåret. Både hon och Peter Lif är tydliga med att det inte är några effektiviseringsskäl som ligger bakom den förändrade arbetsformen utan att syftet har varit för att ge notarierna utrymme för det egna dömandet.

Dynamisk arbetsplats

Varje månad börjar nya notarier tjänstgöra i snabbspåret. Men de är inte de enda som får en ny kontorsplats, varannan månad börjar det nya rådmän som domare i snabbspåret.

– Det är många personer som strömmar igenom så för min del gäller det dels, att lära mig namnen väldigt snabbt, dels att se till att rutinerna flyter på så smidigt som möjligt så att de verkligen får koncentrera sig på målen. Notarierna och snabbspårsdomarna får hela tiden lämna synpunkter på vad som behöver finnas i rutinerna för att det ska fungera så bra som möjligt så att man inte behöver fundera så mycket över arbetssättet, säger Anna Stålnacke.

Att domstolens domare och rådmän roterar i snabbspåret är inget nytt på domstolen. Arbetsgruppen jobbar nära varandra under den begränsade tidsperioden och får god stöttning av varandra. När notarierna börjar i snabbspåret blir en av snabbspårsdomarna deras handledare och en notarie i notariespåret får rollen som deras fadder.

– Vi hade ett väldigt bra samarbete mellan notarierna och vi hjälptes åt. Man hade sin fadder, sin handledare och man kunde även vända sig till andra i snabb- och notariespåret om man behövde bolla något, säger Andreas Wennerberg.

Lära känna sig själv

För notarien Andreas Wennerberg innebar tjänstgöringen i notariespåret att han fick axla en ny roll och ta ansvar på ett nytt sätt, vilket han snabbt började uppskatta. Notariespåret innebar också att han fick gott om tid att utveckla metoder och rutiner i arbetet som passar honom. Numera har han en genomarbetad metod för korrekturläsning och skrivningar av domförslag.

– Jag har ett lite annat förhållningssätt till hur jag skriver ett domförslag idag än vad jag hade innan jag började notariespåret. Skälet till det är att jag har fått ansvara själv för mål och sortera ut det som har varit mest väsentligt för mina bedömningar i respektive mål. Den lärdomen tar jag med mig inför mina kommande samarbeten med domare, säger Andreas Wennerberg.

Han hade inte dömt själv när han började notariespåret och i början gällde det att sätta sig in i de praktiska detaljerna. Det lärde han sig fort tack vare att han enbart fokuserade på att döma av mål under fyra veckors tid.

– Absolut fick jag mer erfarenhet av eget dömande. Det gavs verkligen utrymme för att satsa helt och hållet på det och att bli trygg i att ansvara för sina mål, säger Andreas Wennerberg.

Efter notariespåret placerades Andreas Wennerberg på en av förvaltningsrättens vanliga dömande avdelningar för att fortsätta sin notarietjänstgöring.

I notariespåret är det fullt fokus på självständigt dömande men behöver man bolla något finns det flera kollegor som man kan vända sig till. Från vänster: Peter Lif, chefsrådman, Anna Stålnacke, gruppchef, och Andreas Wennerberg, notarie. Foto: Roger Olausson
I notariespåret är det fullt fokus på självständigt dömande men behöver man bolla något finns det flera kollegor som man kan vända sig till. Från vänster: Peter Lif, chefsrådman, Anna Stålnacke, gruppchef, och Andreas Wennerberg, notarie. Foto: Roger Olausson
Uppdaterad
2024-03-18