Sveriges Domstolar är studenternas förstaval

Den 22 mars tog jag, tillsammans med några av mina medarbetare på Domstolsverket och representanter från domstolarna, emot utmärkelsen ”Mest attraktiva arbetsgivare”. För första gången är Sveriges Domstolar juriststudenternas förstaval när de rankar potentiella arbetsgivare.

Att vi har fått den här utmärkelsen är oerhört glädjande och ett kvitto på att vi är en attraktiv arbetsgivare. En del som jag tror lockar studenterna i undersökningen, men också andra potentiella medarbetare, handlar om vårt fina och viktiga uppdrag. På olika sätt bidrar alla våra medarbetare till att säkra och upprätthålla rättssäkerhet och demokrati.

En faktor som vi vet är väldigt viktig för att attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare handlar om chefs- och ledarskap. Vi kan alla vittna om betydelsen av att omges av bra chefer och ledare. Tillsammans med alla domstolschefer driver Domstolsverket ett arbete för att utveckla chefs- och ledarskapet inom Sveriges Domstolar. Syftet är att vi ska vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt och på så sätt lyckas att rekrytera och behålla nya medarbetare.

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa en intervju med Tora Hansjons, tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och numera notarie på Stockholms tingsrätt. Vad var det som gjorde att hon så tvärt bytte bana och valde att söka notarietjänstgöring? Du kan också läsa om att Domstolsverket är världsledande när det handlar om teknik i rättssal, om grundlagskommitténs slutbetänkande och om nya taxor i förordnandemål. Bland mycket annat!

Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket

Thomas Rolén
Thomas Rolén. Foto: Per Carlsson
Uppdaterad
2023-04-19