Sveriges Domstolar möter juriststudenter på mässor

För första gången kommer en majoritet av alla domstolar att tillsammans möta unga juriststudenter på arbetsmarknadsmässor runt om i landet. Syftet är att få fler studenter att intressera sig för notarietjänstgöring.

Under pandemin ökade intresset för att vara notarie. Men sedan pandemin avtagit är det färre som söker notarieanställning och betygen hos de sökande har sjunkit. Detta samtidigt som kompetensförsörjningen inom Sveriges Domstolar är en stor utmaning. Domstolsverket och representanter från domstolarna har därför arbetat tillsammans för att utveckla både ett koncept och ett aktivt deltagande på arbetsmarknadsmässor över hela Sverige. Intresset har varit stort och under hösten kommer 55 domstolar att tillsammans möta juriststudenter på arbetsmarknadsdagar runt om i landet.

Stockholm först ut

Den 12 oktober ägde höstens första arbetsmarknadsmässa rum, i Stockholm. Flera domstolar fanns på plats och intresset från studenterna var stort.

– Vi fanns med på mässan för att svara på frågor och locka med praktikplatser, notarietjänster, föredragande juristtjänster och beredningsjuristertjänster, sade Gunilla Norin Blomberg, HR-chef på Kammarrätten i Stockholm och en av dem som bemannade montern.

I Sverige Domstolars monter kunde studenterna bland annat svara på ett quiz för att testa sina kunskaper om rättsväsendet. Sean Jansson, administrativ fiskal på Svea hovrätt, fanns också på plats i Sveriges Domstolars monter.

– För oss är det viktigt att fånga studenterna redan tidigt på juristutbildningen och väcka ett intresse för att söka en notarietjänst och kanske på sikt också domarbanan.

Höstens mässor

På följande arbetsmarknadsmässor hittar du representanter från Sveriges Domstolar under hösten:

  • Lund 2 november
  • Uppsala 7 november
  • Örebro 14 november
  • Karlstad 28 november
  • Umeå 30 november
  • Göteborg 7 december
Sveriges Domstolar på juristmässan i Stockholm.
Sveriges Domstolar på juristmässan i Stockholm. Foto: Rickard Kihlström
Uppdaterad
2023-10-30