Välkommen ökning av medel i en ekonomiskt utmanande tid

50 miljoner kronor till domstolarna år 2024, 75 miljoner 2025 och 150 miljoner 2026, det var beskedet från regeringen i samband med att budgetpropositionen presenterades den 20 september. Sedan 2020 har anslaget Sveriges Domstolar tillförts en dryg miljard. Men på sikt kan det trots detta finnas behov av ökade anslag, enligt Domstolsverkets bedömning.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén välkomnar tillskottet.

– Det ekonomiska klimatet har på kort tid blivit tuffare, exempelvis gällande inflation och räntehöjningar, något som även vi inom Sveriges Domstolar påverkas av. Jag välkomnar tillskottet men ser att det på sikt kan finnas behov av ökade anslag.

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar budgetpropositionen
Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar budgetpropositionen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Uppdaterad
2023-10-30